Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Отговори на пробните матури

Публикувано: 2017-10-15 07:38:41

Лого

Ключ - Тест 1

1

Г /овладявам/

2

Г

3

Б

4

А

5

Б

6

Б

7

В

8

А

9

В

10

В

11

Г

12

А

13

В

14

Г

15

Б

16

В

17

А

18

Г

19

Б

20

А

21

В

22

Г

23

Г

24

Б

25

В

26

В

27

В

28

А

29

А

30

В

31

Б, В, Д, Ж

32

авторското право

33

2т.

34

4т.

35

характеризира, обединяващи, зреенето, съдържание

36

Министерството,  образователния,  дейността

Никого, чиято, своята, то

Предоставили, предупредена, уведомена

37

Въпросите в началото на стихотворението //1/Ти ли си, мале, тъй жално пела,/ ти ли си мене три годин клела/ са израз на голямото разочарование от срещата на неговите мечти с живота/4/ с реалността. С такава участ той не може да се примири, ако ще води такъв „злочестен” живот/3/ по-добре „нека изгния в гроба”. Смъртта се оказва единствената алтернатива на такава съдба. И както казва Гео Милев/4/ /5/ Човекът е всичко: и цел, и мечта, и красота, и любов, и изкуство, и дух, и свят, и бог. 

 

38

 • Освен теб, мале, никого нямам,
 • но тука вече не се надявам
 • много мечтаях

щастие, слава да видим двама,

 • сила усещах - що не желаях?

39

Самотен, нещастен, безсилен, без мечти

40

А) Божана - Димитър Талев

Б) Лалка  -  Елин Пелин

В) Костов -„Тютюн“

Г) Елка -„Гераците“

Д) „Пловдив“ - Димчо Дебелянов

Е) „Зимни вечери“ - Христо Смирненски

 

41

 

Лого

Ключ - Тест 2

1

Г

1

2

Б

1

3

А

1

4

В

1

5

А

1

6

Г

1

7

В

1

8

В

1

9

А

1

10

Б

1

11

Г

1

12

Б

1

13

Г

1

14

В

1

15

Г

1

16

Г

1

17

Б

1

18

В

1

19

В

1

20

Б

1

21

В

1

22

А

1

23

Б

1

24

Г

1

25

Г

1

26

Б

1

27

Б

1

28

Г

1

29

А

1

30

Г

1

31

А, Д, Ж, З

4

32

име, името, името на лице, името на човек

1

33

Значение на името

Човекът и неговото име

Например: Името има значение за това как околните възприемат човека

Името не трябва да е смешно или трудно да се изговаря

Ние общуваме чрез имената си

Всяко име има значение

Името има значение при формиране на личността

Името има значение при установяване на взаимоотношения с околните

Човек не избира името си, избират го родителите

трябва име, което най-добре да изразява същността на лицето, да внушава най-пълно неговите духовни и физически черти.

2

34

  Например:     Името на Албена Йордан Йовков го чува случайно. Името на Албена е чуто случайно. Миналата година той / писателят / Йордан Йовков прочита в един вестник, че при с. Надежда, Софийско, влакът блъска една каруца, в която има поп и жена на име Абленка.

      Името му харесва…Но не в тая си форма. Мъчно се изговаря. Когато се създава художествен образ, трябва да се намери име, което най-добре да изразява същността на лицето, да внушава най-пълно неговите духовни и физически черти.

      Албена не би била Албена, ако се нарича Аблена. Такава, каквато е в пиесата, тя трябва да си остане с името, с което е създадена и което й прилича – Албена.

4

35

А/ елементи

Б/ етическа

В/ страда

Г/ вината

4

36

А/ будилникът, телефона, нощта, сънят

Б/ чийто, си, кого

В/ поканена карали пристигнали

10

37

Море, пясък, зеленина и тишина - траките са наричали тази местност "Долината на пролетта", римляните я наричали - "Гераниум" –

здраве. За милиони туристи от цял свят днес това място е

предпочитано за перфектна почивка заради златния пясък,

ширнал се докъдето поглед стига, заради гальовното море, заради

чистия въздух, вписаните в пейзажа хотели и традиционното

гостоприемство. Райското кътче на Добруджа с красиво име вече

40 години привлича туристи от цял свят. И който веднъж се е

докоснал до неговата магия, задължително се връща - за да се зареди

 с нова енергия и да прибави нови спомени - за слънце, море,

топлота и приятелство.

 

5

38

Всичко писано от философи, поети -

ще се сбъдне!

Септември ще бъде май.

Човешкия живот

ще бъде един безконечен възход

Земята ще бъде рай -

ще бъде!

2

39

ДОЛУ БОГ!

 ще снемем блажения рай

долу

земен шар.

Земята ще бъде рай -

2

40

А/ Димитър Талев

Б/ Йордан Йовков

В/„Железният светилник“

Г/„Задушница“

Д/ Йордан Йовков

Е/ Пейо Яворов

6      /1,1,1,1,1,1/

41

       

30

 

Лого

Ключ - Тест 3

1

Б

1

2

Б

1

3

В

1

4

Г

1

5

В

1

6

В

1

7

Б

1

8

В

1

9

Г

1

10

В

1

11

А

1

12

А

1

13

А

1

14

Г

1

15

Г

1

16

В

1

17

В

1

18

В

1

19

Б

1

20

Б

1

21

Г

1

22

А

1

23

Б

1

24

Г

1

25

Г

1

26

В

1

27

А

1

28

А

1

29

Б

1

30

Г

1

31

Б, Г, Ж, З

4

32

свобода, свободата

1

33

 • Свобода, свобода, свободата, Свободата
 • способността на съзнанието да мисли и действа в съответствие с волята на самия човек
 • способността човек да действа безпрепятствено и без ограничения според своите желания
 • свободната воля
 •  свободата на изразяване
 •  свободата на словото е една от най-важните граждански свободи
 •  свободата се определя като възможност човек да прави това, което не нанася вреда или щета на друг човек

 

2

34

     Например:  Свобода е способността на съзнанието да мисли и действа в съответствие с волята на човек, но във връзка с по-висши закони. Това е способността да се действа безпрепятствено и без ограничения според своите желания.

         Във философията свободата включва свободната воля. В политиката е свобода от правителствена принуда. В теологията е свобода от робството на греха. Думата свобода е синоним на право. Свободата на изразяване или свободата на словото е сред най-важните граждански свободи. В  Декларацията за правата на човека и гражданина свободата се определя като възможност човек да прави това, което не нанася вреда или щета на друг човек.

 

4

35

А/кани,

Б/творчески, В/изминалия, Г/ангажименти

 

4

36

А

преподавателят, председателят, Българската

Б

кого, своя, чийто, то

В

получили, недоволна, отказали

 

10

37

Стихотворението “Отечество любезно, как хубаво си ти!”/1/ /Хисар, 1882/ е поместено в стихосбирката “Поля и гори”/2/. Стихотворението е изградено от пет строфи,/3/ всяка от които се състои от седем стиха. Обръщението “майко” отвежда към синовното преклонение на поета:/4/ “и ние в тебе, майко, ще умрем чужденци!” Родното пространство в  “Отечество любезно, как хубаво си ти!” се изгражда чрез сливането на човека с природата,/5/ която става символ на мощта и вечността на отечеството

5

38

Например: отразени сянки

треперят, шептят белостволи буки
а то, замряло, нито трепва

спи езерото

2

39

Например: отразени сянки

треперят, шептят белостволи буки
а то, замряло, нито трепва

спи езерото

Сънят и спокойствието в природата – спокойствието в човешката душа

2

40

А/Димитър Талев

Б/Йордан Йовков

В/„Другоселец“

Г/„Задушница“

Д/Пейо Яворов

Е/Димчо Дебелянов

6      /1,1,1,1,1,1/

41

 

30

 

Лого

Ключ - Тест 4

1

Б

2

Г

3

А

4

Г

5

Б

6

Г

7

А

8

Г

9

А

10

В/Левски е сравнен с Ян Хус, Прометей, Колумб, за да се стигне до Христос: “синджир за Коломба” “кладата за Хуса” “кръста на Голгота за кроткий Исус”.

 

11

Г

12

В

13

Г

14

В

15

А

16

А

17

Б

18

Г

19

В

20

Г

21

В

22

В

23

А

24

А

25

Г

26

Г

27

В

28

А

29

Б

30

Г

31

А, В, Д, Ж

32

Пенсионерска възраст, пенсионери

33

 

34

 

35

А/форма, Б/произвежда се; В/съдържащи; Г/обикновено

36

Новият, Централния, помощния 

Никого, чиято, своята, си

уверили, уведомена, решили

 

37

В своята книга /1/Опити“ Монтен говори, разбира се/2/ за училището/3/ за дворяните. Монтен споделя/4/5/ Природата ни е извела на света свободни и независими: ние сами се затваряме в едни или други кръгове.

 

38

 • И сирака

тъй отмина на чужбина -

   сам, далече.

 • Лист отбрулен...  
 • та сираче да заплаче

   по родина?

39

Например: Самотен е, никой не го чака

40

А/Димитър Талев

Б/Йордан Йовков

В/„Другоселец“

Г/„Задушница“

Д/Пейо Яворов

Е/Димчо Дебелянов

41

 

 

Лого

Ключ към Тест 5

1

А

2

Г

3

В

4

Б

5

А

6

В

7

А

8

А/В леса владееха /правилно – владееше/ тишина и безмълвие.

 

9

Г

10

Б

11

Г

12

Г

13

А

14

А

15

Г

16

В

17

В

18

Г

19

А

20

В

21

Г

22

Г

23

Г

24

Г

25

Г

26

Б

27

А

28

Г

29

Б

30

В

31

А, Г, Д, Е

32

инвалиди, хора с увреждания

33

 

34

 

35

Помощ, право, помощни, слуха

36

Светът, седмият, кокошарника. 

 който, чийто, своята, им

упрекнали, напуснали, уверена

 

37

След освобождаването си на 14 февруари 1854 г. Достоевски моли брат си за помощ и да му изпрати няколко книги от Вико, Гизо, Ранке, Хегел и Кант. Започва да работи върху /1/Записки от мъртвия дом, в който описва преживяното в каторгата. Първите части на третата му книга /2/ романа /3/Неточка Незванова /4/ са издадени през 1849 г. /5/ но романът остава незавършен. 

38

 • стига вече да грешат,
 • ум и правда ги учете."

39

 

двойката тръгва от „божия рай“, имената им са Разум и Правда, епитетите „чудна“, „праведна“

40

А/Величко - Йордан Йовков

Б/Варвара - Димитър Димов     

В/Станчо - Задушница“    

Г/Стоян – „Железният светилник“    

Г/“Песен за човека“ - Никола Вапцаров    

Д/“Ралица“ - Пенчо Славейков    

41

 

 

Лого

Ключ към Тест 6

1

А

2

Б

3

А

4

В

5

Г

6

Г

7

В

8

А

9

А българите играеха хоро – черни, с гръб към нас, разтопени от пламъците насреща.

10

Б

11

В

12

Г

13

Б

14

В

15

А

16

Г

17

Г

18

А

19

А

20

Б

21

Б

22

Г

23

А

24

А

25

В

26

В

27

А

28

А

29

В

30

В

31

А, В, Д, Ж

32

колет

33

 

34

4т.

35

Пратки, получателя, подателя

36

Министърът, Европейската банка, случая

Кого, чийто, своите, неговите

Казали, решили, уведомен

37

Разбира се/1/ тайнствената кутия бе веднага отворена и пред любопитните погледи на озадаченото семейство се откри някакъв сив прах от неизвестен произход. Бащата наплюнчи пръста си, натопи го в загадъчната субстанция/2/ после го облиза и дълго и замислено мляска, за да разбере вкуса му. Най-сетне с непогрешимия си чревоугоднически инстинкт той установи, че това е някакъв нов витамин/3/ още непознат на европейската наука.

— Американците са майстори на витамините/4/ само те могат да открият такова нещо /5/ рече авторитетно Скаридов и тоя път налапа цяла лъжичка от съдържанието на никелираната кутия.

 

38

 • Той не ни е вече враг – 
 • легнал е спокойно бледен 
  с примирена скръб загледан
 •  с кръв напръскани писма.
 • Кой е той и де е бил?
 •  Клета майчина ръка, 
  ти ли го в неволя черна 
  с думи на любов безмерна 
  утеши и приласка?

 

39

Мъртвият враг е просто човек, който има някъде майка, а писмата ще останат неизпратени. Дебелянов изпитва съчувствие, състрадание към него.

40

А/Албена - Йордан Йовков

Б/отец Никодим - Елин Пелин         

В/Стоилка - Задушница“    

Г/Султана - „Железният светилник“    

Г/“Песен на човека“ - Пейо Яворов   

Д/“Самотен гроб в самотен кът“ - Пенчо Славейков   

 

41