Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Пробен изпит ДЗИ – 3

Публикувано: 2017-09-07 09:37:43

 

 

 

Пробен изпит ДЗИ – 3

Можете да направите този изпит директно онлайн тук.

 

1.В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А/редкостта, неколкоетажен, деснофлангови

Б/огрян, оловен, усмивам

В/успявам, установявам, успокоявам

Г/мъртъв, подъл, ведър

 

2.В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А/изгладя, наддавам, беззаветен

Б/районно, машинно, финно

В/трезвостта, петте, факта

Г/разхвърлям, изселвам, изсипвам

 

3.В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

А/Тя харесваше златния медалион, подарен от майка й.

Б/В защита на христианската ценностна система се изказаха много от учените.

В/Този мъж работи в сградостроително предприятие, в което предлагат сервиз и сглобяване на дървени къщи, изработени по проект.

Г/Тя все си повтаряше, че трябва да бъде снисходителна към грешките на другите и да се научи да прощава.

 

4.В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А/ Тя разглеждаше поредната уебстраница, пиеше айскафе и упорито търсеше работа.

Б/Двамата студенти се спряха пред магазина, взираха се в празничните витрини.

В/Шофьорът се огледа внимателно, не виждайки предупредителния знак.

Г/ На скисъстезанието немският представител достигна до престижното трето място.

 

5.В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А/ Първият досег на българина със седмото изкуство е осъществен в Русе на 27 февруари 1897 година. 

Б/ Веднага след дипломирането някои студенти от тази специалност започнаха стаж в Българска академия на науките.

В/ Планинската спасителна служба към български червен кръст организира курс за спасители.

Г/  Споровете за подялбата на Македония водят до разрив в Балканския съюз и до Втората балканска война, която избухва само месец след приключването на Първата.

 

6.В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?

В университета учат около двеста студента /А/ от Румъния, обучават ги двама професора/Б/ в три нови езикови кабинета /В/, в които гостуват често няколко от най-добрите специалиста/Г/ от Румъния.

7.В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

А/Госпожо, Вие сте закъснели за срещата и ще трябва да изчакате.

Б/Дори не знаеме кога започва изпитът по философия.

В/Счетоводителят изчака управителя да се върне, за да прегледат заедно отчета.

Г/Господине, Вие ще изчакате управителя и счетоводителя.

 

8.В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А/Ало, кой търсите в седем сутринта, обадете се по-късно.

Б/Трябва да разбереме какво ще бъде времето през ваканцията.

В/Лекарят прегледа лакътя на ученика и намести костта.

Г/Фотографът снима спортистите, бягайки на сто метра с препятствия.

 

9.В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А/Да си първи, е важно.

Б/Къщата, която построих, се намира в планината до голяма борова гора.

В/Да си вдигне ръката само който е решил задачата.

Г/Че той ще го получи вместо мене не е вярно.

 

10.В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А/Кой е виновен, се знае.

Б/Кога тръгва автобусът, децата не разбраха.

В/Помниш ли, колко се смяхме на тази история?

Г/Помолих момчето да се пази, да се обади, да пише.

 

11. В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?

А/Първият в редицата ми подаде чантата си.

Б/Вие трябва да разчитате на вашата интуиция.

В/Аз харесвам работата ми.

Г/Тръстиката поклаща стеблото й на вятъра.

 

12.В кой от редовете фразеологичните словосъчетания НЕ са синоними?

А/виря глава – завъртя ми главата

Б/влязла ми е змия в кесията – цепя косъма на две

В/на един дъх – на бърза ръка

Г/на две крачки – на един хвърлей камък

 

13.От кое произведение са стиховете?

Призова ли дни светло-смирени,

гръмват бури над тъмно море,

а подиря ли буря - край мене

всеки вопъл и ропот замре.

А/“Черна песен“

Б/“Сиротна песен“

В/“Песен на човека“

Г/“Песен за човека“

 

14.В кой ред всички творби са написани от Димитър Димов?

А/“Тютюн“, „Поручик Бенц“, „Казаларската царица“

Б/“Тютюн“, „Осъдени души“, „Нова земя“

В/„Осъдени души“, „Поручик Бенц“, „Казаларската царица“

Г/“Тютюн“, „Осъдени души“, „Поручик Бенц“

 

15. Божан и Павел са герои от творба на:

А/Димитър Талев

Б/Иван Вазов

В/Йордан Йовков

Г/Елин Пелин

16.Коя от изброените творби е балада?

А/“Да се завърнеш в бащината къща“

Б/“Заточеници“

В/“Хаджи Димитър“

Г/“Пловдив“

17.Скръб, мъка и тъга по изгубената родина откриваме в стихотворението:

А/ „Моите песни“ на Иван Вазов

Б/“Вяра“ на Никола Вапцаров

В/“Заточеници“ на Пейо Яворов

Г/“Пловдив“ на Димчо Дебелянов

18.В творчеството на кого от посочените автори откриваме влиянието на експресионизма?

А/Димчо Дебелянов

Б/Пенчо Славейков

В/Гео Милев

Г/Пейо Яворов

 

19.Усещането за бездомност, безнадеждност, безприютност е характерно за творчеството на:

А/Христо Смирненски

Б/Димчо Дебелянов

В/Елисавета Багряна

Г/Гео Милев

 

20.В кой ред откривате представител на литературния кръг „Мисъл“?

А/Гео Милев, Йордан Йовков, Алеко Константинов

Б/Петко Тодоров,  Гео Милев, Никола Вапцаров

В/ Христо Смирненски, Иван Вазов, Елин Пелин

Г/ Гео Милев, Христо Смирненски, Елисавета Багряна

 

21.Отклонение от основния сюжетен ход в литературно произведение се нарича:

А/фабула

Б/ретардация

В/ретроспекция

Г/лирическо отстъпление

22.Какво е подчертаното изразно средство?

О, мой боже, правий боже!

Не ти, що си в небесата,

а ти, що си в мене, боже -

мен в сърцето и в душата...

 

Не ти, комуто се кланят

калугери и попове

и комуто свещи палят

православните скотове…

 

А/анафора

Б/епифора

В/мезофора

Г/инверсия

 

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях /от 23. до 34. задача включително/!

Текст 1

…Когато Дон Кихот се намери на открито поле, свободен и избавен от задирянията на Алтисидора, той се почувствува в истинска родна среда, готов с възобновени душевни сили да се отдаде отново на рицарското си дело. Обърна се към Санчо и му каза:

— Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, може и трябва да се жертвува животът и обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека. Казвам ти го, Санчо, защото ти видя пиршествата и изобилието, на които се радвахме в замъка, който преди малко напуснахме. Е добре, сред онези вкусни ястия и ледени напитки на мене ми се струваше, че се измъчвам от глад, защото не им се наслаждавах свободно, както бих им се наслаждавал, ако те бяха мои. Задълженията да се отплатиш за направените ти благодеяния и милости са вериги, които пречат на духа да бъде свободен…

/из Глава 53, „Знаменитият идалго Дон Хихот де Ла Манча, Мигел де Севантес/

 

Текст 2

 

    Свобода (на латински: libertas, -ātis) е способността на съзнанието да мисли и действа в съответствие с волята на самия човек, но във връзка с по-висши закони и порядък. Това е способността човек да действа безпрепятствено и без ограничения според своите желания.

      Във философията идеята за свобода включва свободната воля, която контрастира с детерминизма. В политиката свобода е свободата от правителствена принуда. В теологията свобода е свободата от робството на греха. В известен смисъл думата свобода се явява синоним на право. Така например свободата на изразяване или свободата на словото е една от най-важните граждански свободи. В  Декларацията за правата на човека и гражданина свободата се определя като възможност човек да прави това, което не нанася вреда или щета на друг човек.

 

 

23. От коя сфера на общуване е текст 1?

А/институционалната

Б/естетическата

В/научната

Г/медийната

 

24. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 1?

А/Информацията в текста е еднозначна и актуална.

Б/Текстът е оформен стандартизирано

В/Текстът изпълнява регулираща функция.

Г/Текстът изпълнява естетическа функция.

 

25. Използваните словосъчетания контрастира с детерминизма, синоним на право, свободата на словото в текст 2 са:

А/диалектни езикови единици

Б/неутрални езикови единици

В/експресивни езикови единици

Г/терминологични езикови единици

 

26. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 2?

А/ В известен смисъл думата свобода се явява синоним на право.

Б/ В теологията свобода е свободата от робството на греха.

В/ В политиката свобода не е свободата от правителствена принуда. 

Г/ Във философията идеята за свобода включва свободната воля.

 

27. Каква функция изпълнява текст 2?

А/информативна

Б/регулираща

В/експресивна

Г/естетическа

 

28.Кое от посочените твърдения е вярно за текст 2?

А/Информацията в текста е достъпна.

Б/Текстът е оформен диалогично.

В/Текстът е предназначен за тесен кръг специалисти.

Г/ Информацията в текста е императивна.

 

29. В кой ред срещу съответната дума, използвана в текст 2, НЕ е посочено вярното й значение?

А/теология - съвкупност от религиозни доктрини за същността и божието слово

Б/ синоним – думи, еднакви по значение

В/философия - изследване на общите въпроси, засягащи човека и света  

Г/ принуда - насилвам някого да извърши нещо

 

30.Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 1?

А/ В истинска родна среда Дон Кихот е готов с възобновени душевни сили да се отдаде отново на рицарското си дело.

Б/ Задълженията да се отплатиш за направените благодеяния и милости са вериги, които пречат на духа да бъде свободен.

В/Лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека.

Г/ Със свободата могат да се сравнят съкровищата, които крие земята, и тези, които таи морето.

 

31.Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. Отбележете САМО  ЧЕТИРИТЕ факта, които присъстват в посочените текстове.

А/ За естествено право на човека и гражданина се обявявали: свободата на личността, свободата на словото, свободата на убежденията, правото на съпротива срещу всяко потисничество.

Б/ В политиката свобода е свободата от правителствена принуда. 

В/ Свободата в политиката обозначава състоянието, в което индивидите са способни да действат според тяхната собствена воля.  

Г/ Задълженията да се отплатиш за направените ти благодеяния и милости са вериги, които пречат на духа да бъде свободен

Д/ Има разлика между свободата като възможност за действие и свободата като липса на ограничение. 

Е/ В Декларацията за правата на човека лежи концепцията за равноправието и свободата, принадлежащи на всеки индивид по рождение. 

Ж/ В  Декларацията за правата на човека и гражданина свободата се определя като възможност човек да прави това, което не нанася вреда или щета на друг човек

З/ Свободата е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората.

 

32. Запишете кое е общото, за което се говори в двата текста.

 

33. В рамките на 3-4 изречения формулирайте СОБСТВЕНА теза по една от посочените теми:

Свободата на отделната личност

Свободата на словото

 

34. Запишете сбито и кратко в резюме основното в съдържанието на текст 2.

35. За всяко празно място изберете най-уместната от думите и я запишете срещу съответната буква.

Уважаеми дами и господа,

Директорът на Държавна опера Русе Ви …………./А/ най-любезно на пресконференция, която ще се състои на 11 септември, четвъртък, от 13.00 часа в Мраморното фоайе на Първи балкон на Държавна опера Русе. Поводът е новият ……………………../Б/ сезон на Държавна опера Русе – репертоарна политика, премиери, акценти. На пресконференцията директорът на Държавна опера Русе ще разкаже за най-ярките изяви на Държавна опера-Русе през ………………………………../В/ сезон, за изключително натовареното, но много успешно творческо лято, за гостуванията у нас и в чужбина, ще сподели за отзивите за представянето на Русенската опера, за получените награди и отличия и за поканите за следващи …………………../Г/ангажименти.

А/кани, моли, призовава

Б/политически, музикален, творчески

В/предстоящия, настоящия, изминалия

Г/успехи, ангажименти, награди

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

 

36. Срещу съответната буква запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

 

А/Членувана форма

/Преподавател/ на студентите е /председател/ на /Българска/ академия на науките.

Преподавателят, председателят, Българската

Б/Местоимения

Момичето вече е решило с /кой/кого/ да прекара /своя/нейния/ рожден ден Очакваше приятеля си, /чийто/чиито/ подарък беше винаги най-интересен. /Тя/то/ знаеше, че и сега ще е така.

Кого, своя, чийто, то

В/Учтива форма

Госпожо, ако сте /получил/ писмото и сте /недоволен/ от предложението, бихте ли се /отказал/ в писмена форма от него.

получили, недоволна, отказали

А

 

Б

 

В

 

 

37. В текста са пропуснати само ПЕТ препинателни знака. Препишете текста, като поставите пропуснатите знаци.

Стихотворението Отечество любезно, как хубаво си ти! /Хисар, 1882/ е поместено в стихосбирката Поля и гори. Стихотворението е изградено от пет строфи всяка от които се състои от седем стиха. Обръщението “майко” отвежда към синовното преклонение на поета “и ние в тебе, майко, ще умрем чужденци!” Родното пространство в  “Отечество любезно, как хубаво си ти!” се изгражда чрез сливането на човека с природата която става символ на мощта и вечността на отечеството.

 

Стихотворението “Отечество любезно, как хубаво си ти!”/1/ /Хисар, 1882/ е поместено в стихосбирката “Поля и гори”/2/. Стихотворението е изградено от пет строфи,/3/ всяка от които се състои от седем стиха. Обръщението “майко” отвежда към синовното преклонение на поета:/4/ “и ние в тебе, майко, ще умрем чужденци!” Родното пространство в  “Отечество любезно, как хубаво си ти!” се изгражда чрез сливането на човека с природата,/5/ която става символ на мощта и вечността на отечеството.

 

Прочетете лирическата миниатюра „Спи езерото“ и изпълнете задачите /38. Задача и 39. Задача/!

 

Спи езерото; белостволи буки
над него свождат вити гранки,
и в тихите му тъмни глъбини
преплитат отразени сянки.

Треперят, шептят белостволи буки,
а то, замряло, нито трепва...
Понякога му сал повърхнини
дълга от лист отронен сепва.

 

38. Посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА примера, които подкрепят твърдението, че в природата се отразяват човешки състояния.

отразени сянки

треперят, шептят
а то, замряло, нито трепва

 

39. Със СВОИ ДУМИ посочете ДВА примера, които доказват, че природата в този текст е персонифицирана, олицетворена.

 

40.Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответния герой.

А/Вардарски

Б/Тиха

 

Димитър Талев

Димитър Димов

Елин Пелин

Йордан Йовков

 

Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой.

В/Торашко

Г/Стоилка

 

„Другоселец“

„Задушница“

„Железният светилник“

„Занемелите камбани“

 

Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор.

Д/“Песен на песента ми“

Е/“Черна песен“

 

Никола Вапцаров

Йордан Йовков

Пейо Яворов

Димчо Дебелянов

 

41. Прочетете „Ще бъдеш в бяло” на П.К. Яворов и напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Любовта като храм. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

ЩЕ БЪДЕШ В БЯЛО

 

Ще бъдеш в бяло - с вейка от маслина

и като ангел в бяло облекло...

А мисля днес; света прогнил от зло

не е, щом той е твоята родина.

И ето усъмних се най-подир

в невярата тревожна - искам мир.

 

И с вяра ще разкрия аз прегръдки,

загледан в две залюбени очи,

и тих ще пия техните лъчи, -

ще пия светлина, лечебни глътки.

И пак ще се обърна просветлен

света да видя цял при ярък ден.

 

И нека съсипни се той окаже!

(Веднъж ли съм се спъвал в съсипни,

залутан из среднощни тъмнини?)

Аз бих намерил и тогава даже

обломки, от които да създам

нов свят за двама ни, и свят, и храм.

 

Желаем ви приятна работа! За въпроси във връзка с решаването и оценяването на теста  се обърнете към нас на познатия ви адрес: pdivanova@mail.bg или skype: pivanova-- /след като предварително сме си уговорили час/