Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Пробен изпит ДЗИ - 4

Публикувано: 2017-09-07 20:14:01

Пробен изпит /ДЗИ/ 4

Можете да направите този изпит директно онлайн тук.

Първи модул /60 минути/

1.В кой ред е допусната правописна грешка?

А/белоснежен деснофлангови железобетонен;

Б/петте, седемте, шесте;

В/съвременник, странник, дрънна, звънна;

Г/безсрочен, безстрашен, изскоча

2.В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А/писмени, сензационни, позициона;

Б/разкъсам, раскроя, изсумтя;

В/избягъл, подъл, рекъл;

Г/бизнес среща; бинго зала; бънджи скок  

3.В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

А/В програмата е включена нова Иван-Вазова творба.;

Б/Тази поезия е създадена с Христоботевски жар и устрем.

В/Министрите са на конференция за да обсъдят външно политически въпроси във връзка с новата ситуация.

Институт е геолого-проучвателен и се занимава с нови изчисления в посочената местност.

4.В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А/Ние невинаги се замисляме за последствията от своите действия.;

Б/Едно твърдение, недоказано или невярно, си остава само твърдение.;

В/Ние ненапразно влагаме толкова усилия в образование.;

Г/Тръгна напосоки, незнаейки дали това е улицата, към която го упътиха.  

5.В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А/Люлката на цивилизацията е на Изток.;

Б/От всички празници предпочита Васильовден, Великден, Бъдни Вечер и Трифон Зарезан.;

В/Кирило-Методиевият език в е основата на много стари ръкописи.;

Г/ Много учени днес работят по този Берингов метод.

6.В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?

А/Трима монтьора/А/, снимани от няколко оператора /Б/, ремонтираха два автомобила/В/, наблюдавани от десет зрители/Г/.

7.В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

А/Шибил, страшния  хайдутин, когото заптиета и кърсердари търсеха под дърво и камък, слизаше от планината.;

Б/Онзи непрокопсаник, Цоновият  син, тръгнал да гони кошутата.;

В/ Той беше най-прочутият  майстор на каруци.;

Г/Щастливеца е автор на цикъла „Разни хора, разни идеали“.

8.В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А/Източната и Западната Римска империи са разкъсани от междуособици.;

Б/Особено колоритни са Разложката и Карловската котловини.;

В/Сатиричният и драматичният театри вече са готови с програмата за новия сезон.;

Г/Етнографският и историческият музей планират ремонти.

9. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А/Д.Димов търси развитието на образа според последиците от преминаването от едно обществено положение в друго.

Б/Бедният син на Редингота, който живее в квартал с “изтърбушени паянтови къщички с дървени порти, овощни градини, сред които горяха огньове” достига до богатство и власт, превръщайки се в притежател на “Никотиана”.

В/В това отношение Борис напомня за героя на Смирненски от Приказка за стълбата.

Г/Творецът отрича фанатичното следване на идеи и цели осъзнавайки преходността на всичко в нашия свят.

10.В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А/Прославил момента на неговата смърт, поетът  търси мястото на Левски в световната история.

Б/Изпълнен с патриотична гордост, той го поставя редом със световните борци за свобода и правда чрез ерудитските сравнения и митологично-библейските образи.

В/Левски е сравнен с Ян Хус, Прометей, Колумб, за да се стигне до Христос “синджир за Коломба” “кладата за Хуса” “кръста на Голгота за кроткий Исус”.

Г/Вазов се обръща към бесилото, прославя го като мястото, където героите очертават своето безсмъртие.

11.В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?

А/Любовта към родината симулира към дела.;

Б/Непрегледен мрак цареше над гъстите горски усои.;

В/Днес свидетелят е призван да се яви в съда.;

Г/Отидеш ли в инстанция – помни – пази дистанция.

12.В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?

А/мечката в гората, кожата й продават – още много хляб има да ям.;

Б/още много хляб има да ям – още не е дошъл до водата и гащи събува.;

В/още не е дошъл до водата и гащи събува – рибата във водата, а слага тигана.;

Г/рибата във водата, а слага тигана – още не мога да си връзвам гащите.

13. От кое произведение са стиховете?

Не! Не! Живее всемогъщий дух -

а с него аз в изкуството живея...

И загубата на единий слух

нелесно тъй убива идеалът,

когато него Висший Слух поддържа!

А/”Сенки”; Б/”Неразделни”; В/”Стон”; Г/„Cis moll“

14.В кой ред авторът на всички творби е Димитър Димов?

А/”Поручик Бенц”, „Тютюн”, „Прощално”; Б/”“Осъдени души“, „Преспанските камбани“, „Вяра”; В/„Поручик Бенц”, „Осъдени души”, „Тютюн”; Г/”Един убит”, „Преспанските камбани”, ”Тютюн“

15.Иванчо Йотата и Мирончо са герои от: А/”Чичовци”, Б?”Под игото”; В/”Задушница”; Г/”Гераците“

16.Коя от изброените творби е елегия? А/”Обесването на Васил Левски”; Б/”Левски”; В/”Кочо”, Г/”Българският език”

17.В кое произведение е разкрита красотата на националния танц – ръченицата? А/”Косачи”, Б/”Ветрената мелница”, В/”Гераците, Г/”Шибил”

18.Кое от следните твърдения НЕ се отнася до романа “Железният светилник”?

А/Образите в творбата са издигнати до общочовешки типове.; Б/Драмите на героите в творбата са общочовешки.; В/В творбата се разиграват лични драми и в същото време в нея оживява историческата общочовешка драма.; Г/Произведението надхвърля рамките на битовизма и провинциализма по време на Втората световна война.

19.Коя от следните Вазови героини не срещаме в романа “Под игото”?

А/Рада Госпожина;  Б/Клеопатра; В/ баба Илийца; Г/Хаджи Ровоама

20.Ключови за романтизма са:  А/бунт и взрив, фрагментарност; Б/фантастика, липса на музикалност на стиха; В/идеал и реализъм, фрагментарност;  Г/народно творчество, класически модел, естетически опит.

21.Каква функция изпълнява природата в разказите на Елин Пелин?

А/Природата изпълнява функцията на фон, на който се разгръща действието.;

Б/ Природата има функция на сценичен декор.;

В/Природата изпълнява функцията на особен лирически герой, който взема участие в ставащото.;

Г/Природата не е свързана с преживяванията на героите.

22.Елин Пелин е представител на:

А/романтизма    Б/символизма   В/реализма   Г/индивидуализма

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!

Текст 1

Когато Дон Кихот се намери на открито поле, свободен и избавен от задирянията на Алтисидора, той се почувствува в истинска родна среда, готов с възобновени душевни сили да се отдаде отново на рицарското си дело. Обърна се към Санчо и му каза:

— Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, може и трябва да се жертва животът и обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека. Казвам ти го, Санчо, защото ти видя пиршествата и изобилието, на които се радвахме в замъка, който преди малко напуснахме. Е добре, сред онези вкусни ястия и ледени напитки на мене ми се струваше, че се измъчвам от глад, защото не им се наслаждавах свободно, както бих им се наслаждавал, ако те бяха мои. Задълженията да се отплатиш за направените ти благодеяния и милости са вериги, които пречат на духа да бъде свободен.

 

Текст 2

      Свобода (на латински libertas, -ātis) е способността на съзнанието да мисли и действа в съответствие с волята на самия човек, но във връзка с по-висши закони и порядък. Това е способността човек да действа безпрепятствено и без ограничения според своите желания.  

       Във философията идеята за свобода включва свободната воля, която контрастира с детерминизма. 

       В политиката свобода е свободата от правителствена принуда.

       В теологията свобода е свободата от робството на греха. 

       В известен смисъл думата свобода се явява синоним на право. Така например свободата на изразяване или свободата на словото е една от най-важните граждански свободи. В Декларацията за правата на човека и гражданина свободата се определя като възможност човек да прави това, което не нанася вреда или щета на друг човек.

23.От коя сфера на общуване е текст 1?

А/институционалната; Б/естетическата, В/научната; Г/медийната

24.Кое от посочените твърдения е вярно за текст 2?

А/Информацията в текста е еднозначна и актуална.

Б/Текстът се основава на статистически данни.

В/Текстът изпълнява регулираща функция

Г/Текстът не притежава основните характеристики на разговорния стил.

25.Използваните словосъчетания контрастира с детерминизма, синоним на право в текст 2 са:

А/диалектни езикови единици

Б/неутрални езикови единици

В/експресивни езикови единици

Г/терминологични езикови единици

26.Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 1?

А/За свободата може и трябва да се жертва живота.

Б/Свободата е ценно благо, дарено на хората от небесата.

В/Съкровищата, които крие морето, могат да се сравнят със свободата.

Г/В замъка Дон Кихот и санчо се радват на изобилие.

27.В коя сфера на общуване се използва текст 2? А) естетическата сфера Б) институционалната сфера В) медийната сфера Г) научната сфера

28.Текст 1 е част от: А) нормативен документ Б) рекламна брошура В) медийно интервю Г) художествен текст

29.В кой ред е посочен синоним на използваната в текст 2 дума теология? А)богословие, Б) криминализиране, В)античност; Г)реформаторство

30 В кой ред е посочено вярно твърдение според текст 1?  

А/Задълженията да се отплатиш за направените ти благодеяния и милости са вериги, които пречат на духа да бъде свободен.

Б/Със свободата могат да се сравнят съкровищата, които крие земята.

В)Казвам ти го, Санчо, защото ти не видя пиршествата и изобилието, на които се радвахме в замъка.

Г)Е добре, сред онези вкусни ястия и ледени напитки на мене не ми се струваше, че се измъчвам от глад.

 

ВТОРИ МОДУЛ (60 минути) Отговорите на задачите със свободен отговор запишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място!

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)!

ТЕКСТ 1

Да си пенсионер в България е по-зле, отколкото да си пенсионер във Виетнам, Шри Ланка и Перу, макар че условията у нас все пак заемат сравнително средно положение в класация от 96 държави. Тя се прави от неправителствената организация „Хелпейдж интернешънъл”. 

Според рейтинга за 2015 г. нашата страна заема 49-о място - след Румъния (45) и Унгария (39), но пък пред Гърция (79), Литва (63), Хърватия (61). За подредбата се вземат предвид ред показатели, като продължителност на живота след навършване на пенсионна възраст, общо здраве, достъпна среда, доход, грижа на близките, усещане за граждански свободи, обобщава 

Относно мизерията и нивото на пенсиите спрямо стандарта на живот в страната, българските пенсионери заемат сравнително достойно място в света - 46-то. Проблемните ни области са здравето, продължителността на живот и достъпа на възрастните до обществен транспорт, усещането им за сигурност, степента, в която могат да разчитат на близките си.

Възрастните над 65 години у нас са почти изцяло покрити от държавното обществено осигуряване, но бедността не е малка - 18,8% получават по-малко от половината средна заплата за страната. Очакваната продължителност на живота след навършени 60 години е 19. От тях 14,5 години се очаква да минат в добро здраве. Почти половината българи на възраст 55-64 работят. Голям процент - 83%, казват, че имат близки, на които могат да разчитат.
Според класация се оказва, че най-добре са пенсионерите в Швейцария, Норвегия, Швеция. Най-зле са възрастните в Афганистан, Малави и Мозамбик.

 

ТЕКСТ 2

 

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., изм. и доп., бр. 84 от 2009 г., доп., бр. 33 от 2013 г., в сила от 9.04.2013 г., изм., бр. 23 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г., доп., бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) Пенсиите и добавките към тях се отпускат и изплащат въз основа на писмено заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ), към което се прилагат всички необходими оригинални документи, а за случаите, при които се прилагат разпоредбите на международен договор в областта на социалната сигурност - заверени от съответната компетентна институция копия на такива документи. Заявлението може да се подава лично, чрез законния представител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, чрез последния осигурител, чрез осигурителна каса, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК) и единен граждански номер (ЕГН)/личен номер (ЛН)/личен номер на чужденец (ЛНЧ) до териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя. Заявление за пенсия от лице, изтърпяващо наказание "лишаване от свобода" или задържано под стража, може да се подава и чрез ръководителя на мястото за лишаване от свобода, съответно на мястото на задържане под стража, който издава удостоверение, в което се вписват трите имена по документ за самоличност на лицето, единният граждански номер и постоянният му адрес

 

31. Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В свитъка за свободните отговори запишете САМО буквите на ЧЕТИРИТЕ факта, които ОТСЪСТВАТ в посочените текстове.

А)Заявлението за отпускане или изплащане на пенсия от лица, които не са български граждани и нямат постоянен адрес в страната и за които не се прилагат разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна, се подава до териториално поделение на НОИ – София-град.

Б) За подредбата се вземат предвид ред показатели, като продължителност на живота след навършване на пенсионна възраст, общо здраве, достъпна среда, доход, грижа на близките, усещане за граждански свободи.

В)Шриланкийците са по-малко образовани от българите, а заетостта им в групата 55-64 е малко по-висока от нашата. Двете нации си приличат по грижата за възрастния близък

Г)Заявлението може да се подава лично, чрез законния представител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, чрез последния осигурител, чрез осигурителна каса, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс

Д)Българските пенсионери стоят най-добре, що се отнася до способностите им - образование и степен на заетост. Тук благодарение на увеличението на работещите пенсионери се издигаме от 45-а на 27-ма позиция. 

Ж) Когато в едномесечен срок от датата на уведомяването те не са отстранени, а за пенсиите при прилагане на международен договор, по който Република България е страна, в двумесечен срок, длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 КСО издава разпореждане въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5

32.В свитъка за свободните отговори запишете кое е ОБЩОТО, за което се говори в ДВАТА текста. …………………………………………………………………………………………………..

33.В свитъка за свободни отговори формулирайте в 2 – 3 изречения собствена теза по ЕДНА от посочените теми: Достоен ли е животът на българския пенсионер? или  да си пенсионер в България.

34.В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко основното от съдържанието на текст 1.

35.За всяко празно място изберете НАЙ-УМЕСТНАТА от думите и я запишете срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори.

Хартията е тънък, плосък материал във ……………./А/ на лист, използван за писане, рисуване, печатане, пакетиране, почистване и др. …………………./Б/ се чрез пресоването на влажни растителни влакна, ……………………./В/ целулоза. Когато влакната изсъхват те остават слепени ……………………../Г/ без допълнително свързващо средство, основно благодарение на водородните връзки и донякъде на това, че те са преплетени.

А/вид, форма, положение; Б/прави се, получава се, произвежда се; В/съдържащи, притежаващи, имащи; Г/винаги, обикновено, никога

 

36.В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете правилните ФОРМИ на думите, поставени в скоби.

А)Членуване – Това е /нов/ директор на /Централен/ държавен архив, отговарящ и за /помощен/ персонал.   

Б)Местоимения – За /никой, никого/ това не беше тайна.

Нейният хубав глас /чийто, чиято/ сила проникваше в душите им, ги развълнува.

Обичаше /неговата, своята/свобода и това чувство го изпълваше с увереност.

Те ще разкажат историите /си-им/, а ние ще преценим.

В)Учтива форма - Госпожо, бихте ли ни (уверил), че сте /уведомен/ и /решил/ да приемете последствията от това.  

37.В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста в свитъка за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци.

В своята книга Опити Монтен говори, разбира се за училището за дворяните. Монтен споделя Природата ни е извела на света свободни и независими: ние сами се затваряме в едни или други кръгове. Но принципите на образование на Монтен са универсални, въпреки че той може и да не е забелязал това.

 

Прочетете стихотворението“Лист обрулен“ и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)!

Лист отбрулен... Бог знай де го

   вятъра завлече.

   И сирака

тъй отмина на чужбина -

   сам, далече.

 

Лист отбрулен... Мир за него

   в някоя долина.

  Кой го чака,

та сираче да заплаче

   по родина?

38. В свитъка за свободните отговори посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА ПРИМЕРА, дават представа за лирическия герой.

 

 39.В свитъка за свободните отговори със СВОИ ДУМИ посочете ДВЕ ОСНОВАНИЯ за сравнението на сирака с обрулен лист.

 

40.Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответния герой.

А/Вардарски

Б/Тиха

Димитър Талев     Димитър Димов      Елин Пелин          Йордан Йовков

 

Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой.

В/Торашко

Г/Стоилка

„Другоселец“     „Задушница“     „Железният светилник“     „Занемелите камбани“

 

Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор.

Г/“Песен на песента ми“

Д/“Черна песен“

Пенчо Славейков     Пейо Яворов    Никола Вапцаров     Димчо Дебелянов

 

 

 

ТРЕТИ МОДУЛ (120 минути) Аргументативния текст напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място!

 

41. Прочетете следните откъси от „Градушка“ на П.К. Яворов и напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Неволите на човека. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

"Една, че две, че три усилни

и паметни години... Боже,

За някой грях ръце всесилни

издигна ти и нас наказа.

     Кой ли може

неволя клетнишка изказа,

макар и - вчерашна се дума?

Да беше мор, да беше чума,

че в гроба гърло не гладува,

     ни жадува!

А то градушка ни удари,

а то порой ни мътен влече,

слана попари, засух беше -

в земята зърно се опече... "

 ... 

     Додето сила има,

селяк без отдих труд се труди...

Почивка - ей я, би-ще зима.

Сега - недремнал и се буди:

петлите първи не пропели,

дори и куче не залае,

на крак е той... - "Катран и върви,

бре мъжо, взе ли от пазаря?" Знае

невеста ранобудна - всичко,

готово е, но пак ще пита,

че утре жетва е; - самичко

сърце си знае как се стяга...

   И сърдита

за нещо тя на двора бяга

и пак се връща в килеря,

тършува... "Днеска да намеря

Седмина още - чуеш жено?

- Ти ставай, Ваньо, - лентьо стига!

Небето ето - го червено,

че вече слънцето се дига,

добитъкът те гладен чака".

А Ваньо сънен се прозява

и зад сайванта в полумрака

подал се - Сивчо го задява

с носът си влажен по вратлето.

"Хе ставай! - вика пак бащата

отсреди двора, на колата

затракал нещо, - стига..." Ето

в съседен двор се вдига врява -

там някой люто се ругае.

Наблизко негде чук играе

и наковалнята отпява.

… 

Преваля пладне. Задух страшен.

И всеки дигне взор уплашен,

с ръкав избрише си челото

и дълго гледа към небето,

а то сивее мъгловито.

Върни се облако неверен, -

почакай, пакостнико черен,

неделя - две... ела тогази,

страшилище! А облак лази,

ръсте и вий снага космата,

засланя слънце; в небесата

тъмней зловещо... Милост няма!

Ще стане пак беда голяма. -

на завет всичко се прибира,

сърцето трепне, в страх премира,

че горе - дим и адски тътен.

Върхушка, прах... ей свода мътен

продран запалва се - и блясък -

и още - пак, - О Боже!... Трясък

оглася планини, полета -

земя трепери... Град! - парчета -

     яйце и орех... Спри... Недей...

     Труд кървав, Боже, пожалей!

 …

Но свърши. Тихо гръм последен

заглъхва нейде надалече

и вълк на стадо - вихър леден

подгоня облаците вече.

А ето слънцето огряло

тъжовно гледа върволица

от стари, млади и дечица

забързали навън от село;

в калта подпретнали се боси,

глави неволнишки навели,

отиват, - черно зло ги носи

в нивята грозно опустели.

Че там жетварка бясна хала

просо, пшеница, ръж, ечмени -

безрадно, зрели и зелени,

и цвет - надежди е познала...

Желаем ви приятна работа! За въпроси във връзка с решаването и оценяването на теста  се обърнете към нас на познатия ви адрес: pdivanova@mail.bg или skype: pivanova-- /след като предварително сме си уговорили час/