Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Пробен изпит /ДЗИ/ 6

Публикувано: 2017-09-09 12:26:43


Пробен изпит /ДЗИ/ 6

Можете да направите този изпит и директно онлайн тук.

Първи модул /60 минути/

1.В кой ред е допусната правописна грешка?

А/вързване, връзвачка, жълтеникав;

Б/клъвване, връх, върхов;

В/кратък, бодър, подъл;

Г/районно, огнено, съвременно

2.В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А/оттеглям, отенък, отбутам;

Б/ наддавам, подпитам, заддобруджански;

В/беспирен, безспорен, безсрочен;

Г/ извъня, разбеснея, раззеленея

3.В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

А/Нападателят достигна до голлинията, но не се справи с вратаря.;

Б/Концерт майсторът излезе на сцената и прие цветята на публиката.;

В/Той е собственик на автомотоклуб.;

Г/Настаниха го в МВР-болница.

4.В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А/Привлича ме професията на юрисконсулт.;

Б/Това е радио-и телевизионно предаване.;

В/Немислейки за последствията, той пострада.;

Г/Смених отново своя GSM- оператор.

5.В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А/В съда започна работа като съдия-изпълнител.;

Б/Прекарах чудесно вечерта на концерт рецитал на любимия ми изпълнител;

В/В  квартала отвориха нов плод-зеленчук.;

Г/Назначиха го за заместник-генерален директор.

6.В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?

А/Няколко професора/А/, хиляда студента/Б/, които бяха от десет факултети/В/, се събраха на конференция в два университета/Г/.

7.В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

А/Аз ще бъда най-силният и ще съм първият, който ще получи отличието.;

Б/Учителят е авторът  на учебника.;

В/От петдесете ученици само двадесет се справиха със задачите.;

Г/ Той прочете протокола и ръководителят предложи да гласуват. 

8.В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

А/Прочете обява, че се продава дървената и каменна къща.;

Б/Гостува ни известната оперна певица.;

В/Вчерашният и днешният разговор доказва, че грешиш.;

Г/Баща ти и брат ти дали орат нивите там?

9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А/Уший си туй-онуй и за тебе, и за гостенчето.;

Б/А българите играеха хоро – черни с гръб към нас, разтопени от пламъците насреща.;

В/Ние, групата, сме особено същество.;

Г/Захласнат от планината, току вдига камера, въртяща се по прищевките на невидимата пътека.

10.В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А/“Житие и страдания грешнаго Софрония“ – мъничка, най-откровено написана книга, стана мое любимо четиво.;

Б/Дълбоко набожен и благочестив Марко полагаше голяма грижа да вдъхне на синовете си религиозно чувство.;

В/Кокошките, подплашени от шума, се разбягват и разкудкудякват тревожно.;

Г/Косите й са по-светли и къдрави в краищата и отразяват светлината.

11.В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?

А/Полицаите претърсиха къщата, но от бегача нямаше и следа.

Б/Не си взех изпитите и пак оставям в същия клас.

В/Ще пресадя дръвчета в градината.

Г/После ще престроя една широка стая към къщата.

12.В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?

А/надигна си муцуната – навири нос

Б/навири нос – на добър ти час

В/на добър ти час – на един лакът място

Г/на един лакът място – през девет гори, в десета

13. От кое произведение са стиховете?

Ако загина на война,

Жал никого не ще попари-

Изгубих майка, а жена

Не найдох, нямам и другари.

А/”Сенки”; Б/”Сиротна песен”; В/”Стон”; Г/„Cis moll

14.В кой ред авторът на всички творби е Яворов?

А.„В механата“, „Градушка“; „Арменци“;

Б/“Арменци, „Патриот“, „Заточеници“;

В/“Стон“, „Заточеници“, „На нивата“;

Г/”Арменци“, „Черна песен“, „Стон“

15.Варлаам Копринарката и Мирончо са герои от: А/”Чичовци”, Б?”Под игото”; В/”Задушница”; Г/”Гераците“

16.Коя от изброените творби е сонет? А/”Хаджи Димитър”; Б/”Левски”; В/”Дядо Йоцо”, Г/”Пловдив”

17.Кой герой от романа „Железният светилник“ се стреми към личното, индивидуалното щастие, без да се съобразява с традиционните разбирания за любов?

А/Божана             Б/Стоян               В/Лазар                   Г/Катерина

18. Посочете редовете, с които започва романът „Под игото“:

А/”Тая прохладна майска вечер чорбаджи Марко, гологлав, по халат, вечеряше с челядта си на двора.”

Б/”Градецът беше мъртъв – такива са всички провинциални градове, далеко преди полунощ.”

В/”Ненадейно една заслепителна светкавица осветли мрака и Краличът видя, че се намира вече на къра, негонен от никого.”

Г/”Огнянов обърна сега назад към село Алтъново, сгушено на западния кът на долината. Остаяха му два часа дотам, но конят му беше съсипан и пътят мрачен, та едвам по мръкнало той стигна в селото, изпращан от виенето на вълците, които го гониха до края.”

19.Прочетете мотото на романа „Железният светилник“ и посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

Овде дърво столовито,

столовито, грановито,

гранки му са до небеси,

а корени - сура земя;

гранки му са мили снаи,

а корени - синовите,

а връшките - мили внуци!

Народна песен

А/Мотото насочва към необходимостта да се познават народните песни.

Б/От мотото започва метафората за историята на рода като история на народа.

В/Мотото насочва към мита за Световното дърво, което не може да унищожено.

Г/Мотото е свързано с мита за Световното дърво, родовото начало и връзката на романа с народното епическо начало.

20.Ключови за романтизма са:  А/бунт и взрив, фрагментарност; Б/нетипични герои, нетипични обстоятелства ; В/типични герои и типични обстоятелства;  Г/нетипични герои при типични обстоятелства.

21.Кой е градът, в който се развива действието в романа „Под игото“?

А/Бяла;

Б/Бяла черква;

В/Бяла Слатина;

Г/Белене;

Д/Беляковци

22.”Нека нисим йоще срама по челото…; нека спомен люти от дни на позор…; нека ни отрича историята, века…;  нека е трагично името ни; нека…”      Повторенията на “нека” в началото на лирическото въведение в „Опълченците на Шипка“ определяме като: А/мото; Б/метонимия; В/ретроспекция; Г/анафора

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!

Текст 1

     Съветът по пощенска експлоатация, на основание на член 22, § 5, от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен във Виена на 10 юли 1964 г., изготви следните правила за осигуряване изпълнението на услугата за пощенските колети.

Глава I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член RС 101

Използване на термина „колети”

1. Използването на съкращението „колет” в настоящият Правилник и неговия Заключителен протокол се прилага за всички колети.

2. Колетите, превозвани по въздушен път с предимство, се наричат „въздушни колети”.

Член RC 102

Приложение на свободата на транзита

1. Страните-членки, които не осигуряват услугата за пратки с обявена стойност или които не поемат отговорност за ценности при извършвани превози от техни морски или въздушни служби, все пак са длъжни да упътват по най-бързите пътища и с най-сигурните средства затворените експеди-ции, които са им предадени от другите страни-членки.

Член RC 103

Неспазване на свободата на транзита

1. Прекратяването на пощенска услуга с страна-членка, която не спазва свободата на транзита трябва да бъде съобщено предварително на заинтересованите страни-членки и избрани пощенски оператори по електронен път или друго средство на далекосъобщенията. Фактът се съобщава на Международното бюро.

Текст 2

   Тогава именно гражданинът Скаридов изпита за пръв път в живота си истинско вълнение от така наречените връзки с чужбина. Той имаше по-голям брат, който бе заминал отдавна в Америка и след хиляди премеждия и несполуки бе успял да стане собственик на скромно ресторантче в Торонто. Когато научи за цивилното преображение на брата си, възпитаният вече в американска благотворителност българин започна да му изпраща редовно колети с дрехи, консерви и всевъзможни други синтетични чудеса. Тия колети озаряваха като ослепителни метеори сивото делнично всекидневие на гражданина Скаридов и хвърляха цялото семейство в панически възторг. 

     Неотдавна Скаридови получиха нов колет от Торонто. Събраха се радостно те около пакета, отвориха го нетърпеливо и заизваждаха отвътре познатите тенекиени кутии с чудесно нарисувани надписи, на които бе отпечатано не само съдържанието на кутията, но и количеството на калориите, а на някои по-силни синтетични консерви — дори и броят на конските сили…Само една голяма никелирана кутия, по-луксозна от другите, но също тъй добре запечатана, нямаше етикет и човек наистина не можеше да разбере какво лакомство се крие в нея.

След двайсетина дни, когато в никелираната кутия не беше останала нито прашинка …, получи се писмо от Торонто. Писмото бе пътувало цели три месеца и пликът му носеше явни следи от безотговорно скитничество по света. Ето какво пишеше стопанинът на малкото ресторантче в Торонто:

Драги братко,

С настоящето ида да ви известя, че на 6 того 8 часа вечерта нашата мила майка Ангелина почина тук от сърце след кратко боледуване. Горката женица не можа да свикне с тукашния живот и все за родния край мислеше… Преди да умре, мама Ангелина помоли да се изпратят тленните й останки в родината и да бъдат погребани там в родната земя. Като изпълняваме нейното последно желание, ние изгорихме тялото й в крематориума и с днешна поща ви изпращам нейния прах в един пакет с консерви. Там има една кутия, лъскава, без етикет, вие лесно ще я познаете. Погрижи се, братко, да изпълните и вие последното желание на майка и да погребете нейните тленни останки в родната земя.

Приеми много поздрави за тебе, Мара и Катеринка и оставам с почитание твой брат Анастас.

23.От коя сфера на общуване е текст 1?

А/институционалната; Б/естетическата, В/художествената; Г/медийната

24.Кое от посочените твърдения е вярно за текст 1?

А/Информацията в текста е императивна.

Б/Текстът се основава на статистически данни.

В/Текстът разглежда информация, която не е задължителна.

Г/Текстът притежава основните характеристики на разговорния стил

25.Използваните словосъчетания озаряваха като ослепителни метеори сивото делнично всекидневие на гражданина Скаридов , хвърляха цялото семейство в панически възторг.            в текст 2 са:

А/диалектни езикови единици;

Б/неутрални езикови единици;

В/експресивни езикови единици;

Г/терминологични езикови единици.

26.Кое от посочените твърдения  е вярно според текст 1?

А/Страните – членки, които осигуряват услугата за пратки с обявена стойност или които не поемат отговорност за ценности при извършвани превози от техни морски или въздушни служби, все пак са длъжни да упътват по най-бързите пътища и с най-сигурните средства затворените експеди-ции, които са им предадени от другите страни-членки.

Б/Прекратяването на пощенска услуга с страна-членка, която спазва свободата на транзита трябва да бъде съобщено предварително на заинтересованите страни-членки.

В/Прекратяването на пощенска услуга с страна-членка, която не спазва свободата на транзита трябва да бъде съобщено на Международното бюро.

Г/Страните-членки не са длъжни да упътват по най-бързите пътища и с най-сигурните средства затворените експедиции, които са им предадени от другите страни-членки

27.В коя сфера на общуване се използва текст 2? А)естетическата сфера Б) институционалната сфера В) медийната сфера Г) научната сфера

28.Текст 1 е част от: А) нормативен документ Б) рекламна брошура В) медийно интервю Г) художествен текст

29. Кое от следните словосъчетания е неправилно?  

А/транзитен колет

Б/транзитен полет

В/транзитен транзистор

Г/транзитни пътници

30.В кой ред е посочено НЕВЯРНО твърдение според текст 2? 

А/Неотдавна Скаридови получиха нов колет от Торонто.

Б/ Само една голяма никелирана кутия, по-луксозна от другите, но също тъй добре запечатана, нямаше етикет и човек наистина не можеше да разбере какво лакомство се крие в нея.

В)С днешна поща ви изпращам нейния прах в един пакет с дрехи.

Г)Писмото бе пътувало цели три месеца и пликът му носеше явни следи от безотговорно скитничество по света.

ВТОРИ МОДУЛ (60 минути) Отговорите на задачите със свободен отговор запишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място!

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)!

ТЕКСТ 1

Пощенски колет е пощенска пратка с определени размери и тегло, обикновено съдържаща стоки с или без търговска стойност.

Пощенските колети са вътрешни (от/за страната) и международни (произхождащи от или с местоназначение друга държава).

Международните колети могат да се изпращат по земен или по въздушен път.

Пощенските колети имат следните ограничения за размери и тегло:

Вътрешни

– тегло до 20 кг;

- размери - за всяко едно от трите измерения (дължина, ширина и височина) - от 100 мм до 600 мм.

Международни

Ограниченията за размери и тегло на международните пощенски колети зависят от държавата на местоназначение и могат да бъдат:

- тегло - до 31,5 кг.

- размери - до 1,5 м за едно, което и да е от измеренията или 3 м за сбора от дължината и най-голямата обиколка, измерена не по дължината на пратката.

Чупливи колети - съдържащи предмети, които могат лесно да се счупят и обработката им изисква особено внимание.

Обременителни колети – размерите им превишават определени размери или по своята форма или структура не се поддават лесно за натоварване заедно с другите колети или изискват специални грижи.

Размери на обременителни колети:

вътрешни - до 1 м в едно от трите измерения (дължина, ширина и височина).

За чупливи и обременителни колети се заплаща по-висока цена на услугата.

ТЕКСТ 2

     Дядо Коледа вече е зарязъл традиционния си еленски впряг и пътува нелегално към децата по света като товарна колетна пратка.

      В събота той пристигна в Горна Оряховица в обикновен картонен кашон, на които като подател бе изписан джуджето Буши от Филналндия, а получател – добрите деца от Горна Оряховица. След като канапите на кашона бяха срязани, отвътре се показа в целия си блясък Добрият старец. За разлика от него Снежанка и джуджетата явно бяха пристигнали далеч по-комфортно и го посрещнаха свежи, бодри и усмихнати.

     Дядо Коледа участва в запалването светлините на коледната елха и остана да изгледа празничната програма. Накрая повече от час раздава автографи и стана герой на десетки селфита. Необичайната поява на Дядо Коледа стана повод за много шеги в железничарския град. „Сигурно няма пари да купи винетки на всичките елени или не си е платил лизинга за шейната и са му я конфискували”, цъкаха с език и съжалително платеха глави местните зевзеци.

31.Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В свитъка за свободните отговори запишете САМО буквите на ЧЕТИРИТЕ факта, които ОТСЪСТВАТ в посочените текстове.

А/Дядо Коледа, който пристигна в Горна Оряховица, бил родом от града и затова искал да зарадва децата, а и своите внуци с тях.

Б)Дядо Коледа участва в запалването светлините на коледната елха и остана да изгледа празничната програма.  

В)Цената на допълнителните услуги се добавя към основната цена на пратката.

Г/ Чупливи колети - съдържащи предмети, които могат лесно да се счупят и обработката им изисква особено внимание.

Д) Обявена стойност” - отговорност на пощенския оператор до размера на обявената стойност на съдържанието на колета в случай на загуба, кражба или повреда. Международен колет с обявена стойност може да се изпрати само за държавите, които предоставят тази услуга.

Е/След като канапите на кашона бяха срязани, отвътре се показа в целия си блясък Добрият старец.

Ж)Вътрешните и международни пощенски колети могат да се приемат по желание на клиента със следните допълнителни услуги: „Известие за доставяне” - при заплащане на допълнителна цена подателят получава писмено известие, оформено с подпис от получателя.; „До поискване” - в адреса подателят посочва само пощенска станция, пощенски код и три имена на получател. 

32.В свитъка за свободните отговори запишете кое е ОБЩОТО, за което се говори в ДВАТА текста.

33.В свитъка за свободни отговори формулирайте в 2 – 3 изречения собствена теза по ЕДНА от посочените теми: Колетът, който искам да получа или Колетът, който искам да изпратя.

34.В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко основното от съдържанието на текст 2.

35.За всяко празно място изберете НАЙ-УМЕСТНАТА от думите и я запишете срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори.

Вътрешните и входящите международни колетни …………………./А/ се доставят на …………………………/Б/ или на упълномощено от него лице срещу подпис до 20 дни след получаването им в пощенската станция по доставяне, след което се връщат на …………………………./В/. Колетните пратки се доставят в пощенската станция. На адреса на получателя се доставят срещу …………………………………/Г/ на допълнителна цена.

А/багажи, чанти, пратки

Б/подателя, получателя, поръчителя

В/ подателя, получателя, поръчителя

Г/уговаряне, заплащане, капариране

36.В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете правилните ФОРМИ на думите, поставени в скоби.

А)Членуване –

/Министър/ на финансите Владислав Горанов ще поиска становище на /Европейска/ банка за възстановяване и развитие по /случа/.

Б)Местоимения – 

Не мога да се сетя за /кой, кого/ ми говориш.

двамата заедно не можеха да се нарадват на дъщеря си Кейт (кръстена Катерина), /чиито,чийто/ тен на лицето според тях беше станал благородно матов.

Зная /моите, своите/ задължения и си ги спазвам, той знае /своите, неговите/ задължения.

В)Учтива форма - Господине, бихте ли ни (казал), кога сте /решил/ да напишете писмото, без да сте /уведомен/, че ръководството е съгласно.

37.В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста в свитъка за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци.

Разбира се тайнствената кутия бе веднага отворена и пред любопитните погледи на озадаченото семейство се откри някакъв сив прах от неизвестен произход. Бащата наплюнчи пръста си, натопи го в загадъчната субстанция после го облиза и дълго и замислено мляска, за да разбере вкуса му. Най-сетне с непогрешимия си чревоугоднически инстинкт той установи, че това е някакъв нов витамин още непознат на европейската наука.

— Американците са майстори на витамините само те могат да открият такова нещо рече авторитетно Скаридов и тоя път налапа цяла лъжичка от съдържанието на никелираната кутия.

Прочетете стихотворението откъс от стихотворението „Един убит“ на Д. Дебелянов и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)!

Той не ни е вече враг - 
живите от враговете 
бурна ги вълна помете 
нейде към отсрещний бряг.

Ето, в хлътналия слог 
легнал е спокойно бледен 
с примирена скръб загледан 
в свода ясен и дълбок.

И по сивата земя, 
топлена от ласки южни, 
трепкат плахи и ненужни 
с кръв напръскани писма.

Кой е той и де е бил? 
Чий го зов при нас доведе, 
в ден на вихрени победи 
да умре непобедил?

Клета майчина ръка, 
ти ли го в неволя черна 
с думи на любов безмерна 
утеши и приласка?

38. В свитъка за свободните отговори посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА ПРИМЕРА, дават представа за убития враг според текста.

 39.В свитъка за свободните отговори със СВОИ ДУМИ посочете ДВЕ ОСНОВАНИЯ за това, че авторът изпитва жал, а не омраза към врага.

40.Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответния герой.

А/Албена

Б/отец Никодим

Димитър Талев     Димитър Димов      Елин Пелин          Йордан Йовков

Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой.

В/Стоилка

Г/Султана

„Другоселец“     „Задушница“     „Железният светилник“     „Занемелите камбани“

Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор.

Г/“Песен на човека“

Д/“Самотен гроб в самотен кът“

Пенчо Славейков     Пейо Яворов    Никола Вапцаров     Димчо Дебелянов

ТРЕТИ МОДУЛ (120 минути) Аргументативния текст напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място!

41. Прочетете следния откъс от романа “Железният светилник”. Като имате предвид финала на романа коментирайте в обем до 4 страници проблема за необходимостта да защитаваме “открито своето право на живот, на лична свобода” .Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

Женитбата на хаджи Серафимовата внука и Стоян Глаушев от село Гранче беше голямо събитие в живота на града. От дълги години животът на преспанци течеше като тиха вода по определено, открай време издълбано корито и не се помнеше вече водата да е прииждала буйно, да е надхвърляла високите брегове. Далечното минало беше приказка или песен за било и небило, за мъртъв и погребан вече живот, мъгляв спомен, потиснати копнежи и безнадеждна тъга. Минали бяха векове и всеки нов ден приличаше на отминалия, тоя малък свят беше заключен здраво в начупения кръг на околните планини, рядко се случваше да потрепне по гладката повърхност на тихата вода бледо отражение на далечен пожар, да я раздвижи внезапен, долетял отдалеко вихър или някоя дръзка ръка да счупи с камък сивото й огледало.

Тоя път хаджи Серафимовата внука хвърли камък в тихата вода. Смелата постъпка на Султана предизвикваше безсилната злоба на всички, които отдавна бяха загубили всякаква смелост. нейната самонадеяност предизвикваше неподозирана ярост в тия, които никога не са имали своя свободна воля. пренебрежението към установения от векове непокътнат ред в отношения, обичаи и нрави, в наготово приетите схващания за морал и чест хвърляха в тревога тия, които се бояха от всяка промяна; и най-сетне, храбростта й да защити открито своето право на живот, на лична свобода предизвикваше жестокостта на всички лицемери, които се задушаваха под тежестта на оковите, що сами си бяха надянали. Всички тия люде нямаха друго оръжие освен злия език и злия присмех.

 

Желаем ви приятна работа! За въпроси във връзка с решаването и оценяването на теста  се обърнете към нас на познатия ви адрес: pdivanova@mail.bg или skype: pivanova-- /след като предварително сме си уговорили час/