Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Развитие на преките чуждестранни инвестиции

Публикувано: 2017-12-03 10:16:43

Курсова работа

Съдържание:

1.Увод –  стр.2

2. Същност и цел на преките чуждестранни инвестиции -  стр.3

3. Предимства    - стр.4

4. Недостатъци -  стр.5

5. ПЧИ в България - стр.6

6.Солвей Соди – положителен пример - стр.7

7.Заключение – стр.8

Цитирана и използвана литература –  стр. 9

Приложения –  стр.10-12

1.Увод

     Задачите на проучването на преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ са свързани с теоретични постановки на съвременната икономическа мисъл, предимствата, недостатъците, факторите, от които зависят, както и конкретен положителен пример за чужд инвеститор /Солвей Соди/. Проблемът за ПЧИ е актуален, значим и поставя много въпроси пред българската икономика. ПЧИ в България са съществена част от икономическото развитие. Те, от една страна, са паричен поток, който увеличава БВП, от друга, създават капитал и водят до по-голяма производителност. Целта на настоящата работа е да създаде една  конкретна представа за поставения проблем чрез анализ на ПЧИ като фактор за икономически растеж. Навлизането на ПЧИ в икономическата литература се разглежда като емпиричен въпрос[1] с противоречиви отговори.

Тезата, която защитаваме, е, че ПЧИ имат повече предимства, отколкото недостатъци. Общите теоретични постановки и конкретните примери водят до извода, че ПЧИ имат положителен ефект върху българската икономика, но трябва да се отчитат факторите, определящи спецификата на нейното развитие.

  Съдържанието на настоящето изложение съдържа официалните мнения на редица икономисти и статистики. Съответно понятията „пряк инвеститор” и „пряко инвестиционно предприятие” в това изложение се използват като термини от Българската народна банка, която съставя и отчита преките чуждестранни инвестиции съгласно международните стандарти на Международния валутен фонд, Евростат и Европейската централна банка[2]. Използвана е и официално изнесена информация в медиите.

 


[1]Колев, Свилен, Как преките чуждестранни инвестиции влияят върху производителността на национално ниво, https://www.investor.bg/obuchenie/119/a/kak-prekite-chujdestranni-investicii-vliiaiat-vyrhu-proizvoditelnostta-152459/

[2]Николова, Ирена, ВЛИЯНИЕ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪРХУ КОРПОРАТИВНИЯ ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ, гл.ас. д-р Ирена Николова, Нов български университет https://eprints.nbu.bg/2555/1/NBU%20corpate%20finance.pdf

Цитирана и използвана литература:

1.https://www.bnb.bg/

2.Бент Сьоренсен, професор по международна икономика в Университета в Хюстън, Каролина

3.Вадим Волосович, асистент в Университета в Ротердам

4.Василева, Антоанета, „Съвременни форми на международен бизнес“, https://knigabg.com/index.php?page=book&id=23457

5.Василева Веселина, „Чуждите инвестиции нарастват 14 пъти през май на годишна база“, 06.10.2016г., https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/chujdite-investicii-narastvat-14-pyti-prez-mai-na-godishna-baza-220892/

6.Вилегас-Санчез, асистент по икономика в ESADE Business School

7.Изпълнителният директор на "Солвей Соди" пред "Капитал Daily"

https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/05/03/2753776_spiros_nomikos_poslednite_investicii_namaliavat/

8.Колев, Свилен, „Икономическият потенциал за сътрудничество с Белгия е голям“, 06.10.2016г https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/lukarski-ikonomicheskiiat-potencial-za-sytrudnichestvo-s-belgiia-e-goliam-217068/

9.Колев, Свилен, Как преките чуждестранни инвестиции влияят върху производителността на национално ниво, https://www.investor.bg/obuchenie/119/a/kak-prekite-chujdestranni-investicii-vliiaiat-vyrhu-proizvoditelnostta-152459/

10.Кристиян Фонс-Росен, асистент в Universitat Pompeu Fabra, Себнем Калемлъ-Озкан, професор в Университета в Мериленд,

11.Лекции към курс Международен финансов мениджмънт

12.Младенова, Адриана, Чобанов, Димитър, Относно инвестиционната среда в България и стратегиите за привличане на чуждестранни инвестиции, https://ime.bg/pr_bg/253-2.htm

13.Николова, Ирена, ВЛИЯНИЕ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪРХУ КОРПОРАТИВНИЯ ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ, гл.ас. д-р Ирена Николова, Нов български университет https://eprints.nbu.bg/2555/1/NBU%20corpate%20finance.pdf

14.Доц. д-р Петранов, Стефан, СУ “Св. Климент Охридски“, file:///C:/Users/RUSE/Downloads/recenzia_doc_Nenova.pdf

15.Себнем Калемлъ-Озкан, професор в Университета в Мериленд

16."Солвей Соди" инвестира в нова инсталация. Съоръжението е част от инвестиционна програма за 200 млн. лева в девненския завод, https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/06/21/2557410_solvei_sodi_investira_v_nova_instalaciia/

17.Спирос Номикос: Последните инвестиции намаляват значително разходите ни, https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/11/14/2182241_solvei_sodi_investira_55_mln_lv_v_novo_suorujenie/

18.Христова-Балканска, Искра, „Привличане на Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България“, Икономически институт на БАН, hftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/bas/ecchap/CH_4_Balkanska.pdf

19.Чобанов, Димитър, Относно инвестиционната среда в България и стратегиите за привличане на чуждестранни инвестиции, https://ime.bg/pr_bg/253-2.htm

-->