Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Ревизия на литургическите книги - Патриарх Евтимий

Публикувано: 2018-02-20 12:21:34

     Литературната история дава висока оценка на Евтимиевите творби, характеризирайки ги като “изискани образци на житийния, панегиричния и епистоларния жанр”./19/ Езикът на творбите му обаче се характеризира често като “изкуствено създаден” и архаичен. Бягството от говоримата реч се смята за основна отрицателна черта на езика на Евтимий. От една страна, като исихаст Евтимий държи на чистотата на словото, на съвършенството в изказа, от друга, той приема необходимостта да се затвори пътя пред еретическите извращения. Отношението към “еретическите учения богомилство, варлаамство, адамитсво, жидовстване е крайно враждебно. То отразява позицията на Търновската патриаршия.”/20/ Всичко това го кара да не допуска всекидневната реч при ревизията на литургическите книги. Словесният израз трябва да е свещен и да не е замърсен от всекидневието. Голямата консервативност на езика на богослужебните книги се вижда добре от произведенията на Търновската книжовна школа. Очертава се раздвоението между литературния и говоримия език, което става причина за “внасяне на големи смущения или неправилности дори в богослужебните книги”./21/ Ревизията на литургическите книги, която предприема патриарх Евтимий, има за цел да внесе ред, еднообразие в правописа.

     Според П.Динеков/22/ изправлението на книгите” лежи в основата на реформата на Евтимий. Съображението за това “изправление” е разбирането, че покваряването на книгите крие вреда и води до противоречие с догмите. Богослужебните книги били изпълнени с грешки в правописа и езика, това може   да стане повод за неверни  тълкувания и ереси. Ревизията на литургическите книги свидетелства за реформаторския дух в мисленето на книжовниците от Търновската школа.

19/Иванова-Мирчева Дора, “Въпроси на българския книжовен език до Възраждането”, С., 1987г., стр.297

20/https://bg.wikipedia.org

21/Мирчев Кирил, “Историческа граматика на българския език”, С, 1978г., стр.62

22/Динеков Петър, “Проблеми на старата българска литература”, С., 1989, стр113