Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Светът в една ученическа тетрадка

Публикувано: 2016-11-21 18:59:47

 

Светът в една ученическа тетрадка

         Тетрадката на ученик от седми клас може да бъде огледало, в което най-точно се отразява икономиката, културата, духовното и материално състояние на собственика ù, както и социалното му положение в българското общество и в частност в микрообществата в училището. Не вярвате ли?

         Не говоря за рамката, за опаковката, за външната страна на ученическата тетрадка. Независимо дали е от луксозна или вестникарска хартия, всяка тетрадка отразява лицето на своя притежател.Става въпрос за написаното /и ненаписаното/ на белите карирани листи. Знаете ли колко реклами учениците измислят на ден. За кого ли не? Е, често са антиреклами, но това си е типично нашенска черта. Щом можем да оклепаме някого, защо да не го направим. И къде един ученик трябва да помести своите реклами, ако не в тетрадката. Националните средства за масова комуникация /ТВ, радио, вестници и списания/ изобщо не оценяват достатъчно ученическия фолклор. По тази причина той, разбира се, се разпространява устно. Но в името на бъдещите поколения тетрадката може в писмен вид да запази този фолклор.

           А колко аромати и кулинарни изкушения са запазили тия тетрадки! Коя се е сдобила с майонеза, коя с кетчуп…Така се съхраняват на практика вкусовите предпочитания на собственика на тетрадката, а в някои случаи става въпрос за вкусовите предпочитания и на цялото семейство. Ако тетрадката е била на вечеря заедно със семейството и на масата е заемала полагащото й се челно място.

         Като своеобразен рекорд за най-точно огледало-тетрадка в моя седемгодишен ученически опит бих посочил тетрадката на Алекс. В нея например между петната от баничка се е спотаила дребна рисунка, но не каква да е, а проект за татуировка. Някъде измежду плана на урока за древен Египет се мъдри отпечатък от обувка. А почеркът на Алекс е достойна конкуренция и на най-сложния йероглиф.

         Днес разглеждахме текстовете, създадени в древен Египет, и се опитвахме да си представим живота на хората, които са ги написали. Какво ли ще си мислят потомците от бъдещето, ако след 2000 години пред тях внезапно се появи тетрадката на Алекс. Пред екип, оборудван с последните научни и технически постижения, е поставена тази тетрадка. Раздърпана, с измачкани краища, тук там се виждат части от вече откъснати листи. Как ли ще се чудят за произхода на петната от баничка. Ще стигнат ли до извода, че това е любимата закуска на Алекс, ако баницата не се запази през следващите хилядолетия като предпочитана храна от българина. Предполагам доста изследвания ще са нужни, за да датират отпечатъка от обувка, в чийто връх се е настанила случайно отронена от Алекс сълза. Той е пестелив на сълзи, но пред тетрадката си се е случвало да си поплаче. А и има за какво, горкият. И колкото и да е напреднала научната и техническа мисъл на човечеството, едва ли ще установят височината на полета от прозореца на същата тая тетрадка. Тя полетя от третия етаж в знак на протест срещу навика на учителя да изисква от учениците да пълнят тетрадките си с домашни.

        Със сигурност бъдещите изследвачи на тетрадката  на Алекс ще направят изчисления, показващи колко дървета са били необходими за създаването на тази тетрадка.  Имате ли представа колко дървета биват отсечени всяка година за производството на хартия? Търсенето на хартия е причина за около половината от промишления дърводобив по света. Производството на 9 000 листа хартия води до унищожаването на едно дърво /тетрадката на Алекс е от 60 листа, това е поне един клон/! Дали тези разходи са в съответствие с ползите. Разбират ли учениците необходимостта да оценят стойността на своята тетрадка? Помогнали ли са дърветата на притежателя на тетрадката? Или притежателят сам се е превърнал в дърво? За да докаже теорията за цикличността на всичко в нашия свят, той се вписва в цикъла дърво-тетрадка-ученик-тетрадка-дърво. А отсеченото дърво се нарича пън. Може би по същия начин може да бъде наречен и притежателят на такава “отсечена’ тетрадка.

         Ако учените от бъдещето разчетат древните финикийски знаци, които разкриват почерка на Алекс, те ще се изправят пред трудната задача да си изяснят състоянието на образованието в България през 21 век. Какви науки са се изучавали. На какво ниво са били знанията. Алекс ще ги улесни доста, защото неговата тетрадка е по всичкология. Тук са подбрани в първите 20 листа-10 науки, терминология-без термини, история на тези науки-без дати, имена и събития, решени задачи по математика-без условие и без отговор, съчинения разсъждения и есета, изчерпателно написани с три думи. Може би Алекс ще затрудни доста хората от бъдещето, вкарвайки науките в твърде малки и тесни рамки и връщайки ги в тяхното състояние от праисторическата ера.

         Представихте ли си вече тетрадката на Алекс? Умножете вашата представа по броя на учениците в България през 2013 година. Извадете от получената сума 10% за изключения от общото правило. И ще получите отговор, обясняващ състоянието на образованието в страната.

        Може би вече повярвахте, че една ученическа тетрадка може да бъде изчерпателен артефакт, по който бъдещите хора да добият представа за икономиката на страната, за материалното благополучие на нейните жители и духната им извисеност.

Опит за журналистическо есе направи: Стамен Димитров