Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Скръб - 4.1.3.Мюсюлманство

Публикувано: 2017-09-11 23:11:59

4.1.3.Мюсюлманство

АЗ пристигам в МЕН

във всяко лице,

всеки звук,

всяко събитие.

Кой може някога да обясни

тази луда игра, която играем?

Ние не сме един и не двама,

а сме това,

което думите

никога не ще могат

да разкрият.[1]

Мюсюлманите са 1,6 милиарда, което прави 23% от населението на планетата.[2] Прогнозите на американския изследователски център Пю сочат, че към 2050г. мюсюлманите в света ще са колкото християните. Мюсюлманството е определено от ТОЛЕВ[3] като социална религия, което важи и за неговото отношение към скръбта.

Мухаммед ибн Исмаил ибн БУХАРИ /810- 870/ и Мохамед ибн Джарир ал-ТАБАРИ /838-923/ са най-ранните тълкуватели на Корана. Сахих ал-Бухари[4] се приема като най-достоверния сборник с хадиси, коментиращи исляма. Сборникът е съставен от Мухаммед ибн Исмаил ибн БУХАРИ /810- 870/, около 200 години след смъртта на Мухаммед. БУХАРИ събирал хадиси в продължение на 16 години. Оригиналният брой на хадисите в книгата му е 7275, те покриват почти всички аспекти на живота и на исляма. Хадисите за джинезе[5] /погребение/ подробно изясняват ритуалите при погребение и начините, по които се изразява скръбта. Според ислямската суна тежко болните и умиращите мюсюлмани трябва да се обърнат към Кааба, да им се чете Корана, да им се даде вода и в стаята им да няма статуи или изображения на одушевени същества.

Грижи се за духа МИ

в часа на неговото изпитание!

Бди над сърцето МИ

в агонията на неговата нужда!

Това, което въображението

не може да оформи

и знанието не може да познае,

изгря от теб,

към Моята душа обезумяла.[6]

Обичай е да се занесе храна на близките на мъртвия в деня на погребението. Пратеникът казва: „Аз ви бях забранил да посещавате гробищата, но сега ги посещавайте, защото те ще ви напомнят за Ахирета /Отвъдния свят/.“ Но за жените е забранено да посещават гробищата, защото те са по-чувствителни и могат да не издържат и да започнат да извършват някои забранени неща, да скубят косите си, да късат дрехите си. Пратеникът е казал: „Проклети да са посетителките на гробищата“. Мюсюлманите изказват съболезнованията си с определени думи. Позволено е да се плаче тихо, без глас, забранено е плакането на глас.

Вечността чака

зад прозрачната врата

на всеки момент.

Люби възлюбления

и тази врата

с размах се отваря;

Вечността

влиза и вино разлива.

Който отпие,

вече не отрезнява.[7]

При плача се изброяват добрите качества на покойника. Траурът за близките е три дена, а за жената е позволено да жали съпруга си четири месеца и десет дена. В полза на мъртвия се извършва даване на садака[8] без определено време и без ограничения. В един хадис се казва, че „да научиш един човек на едно добро, е садака; да го откажеш от едно лошо, е садака, да отстраниш от пътя нещо, което пречи, е садака…добрата дума е садака“.[9]

Черният цвят за мюсюлманите в някои случаи означава величие, доколкото е цветът на Свещения Кааба и цвета на земята, но в други е цветът на нощта, тъмнината и се асоциира с печални и черни дела. Но в учението на исляма няма никакво доказателство, потвърждаващо задължението /ваджиб/ за носене на дрехи с черен цвят. За дрехите на мюсюлманките е казано, че носенето на черни одежди в тежки времена е лъжлив символ, който няма никакво основание.[10] На Изток черният цвят символизира целомъдрие, съвършенство, благородство.

В един форум за скърбящи четем: „Преди няколко седмици, когато последно разговарях с приятеля ми по темата (беше и последният път когато бях изпаднала в моите си странни състояния) той ми каза че в неговата религия (той е мюсюлманин) се казва че сме на този свят за малко. Времето ни на земята е нещо като изпит, затова и за някои свършва по-рано, а за други по-късно и не трябва да тъжим, защото тези хора които умират отиват на по-добро място където е истинският живот и истинският свят.  За някои може това да им се стори безумие или глупост, но когато човек е потънал в мъката си е склонен да вярва на всичко само и само за да се избави. На мен това ми се струва доста рационално макар че никога не съм вярвала в религиите. Трябва да вярваш в нещо. Не вярвай в студения ковчег или болката която са изпитвали, вярвай в светлината и в това че те са на много по-добро място.“[11]

Отчай се от всички неща,

от всичко, което

си знаел за Бог,

падни през смърт след смърт

в лоното на Мрака…

Ще те чакам там,

където повече не ме познаваш.

Ще те чакам там,

където ти не си себе си вече.[12]

 


[1]Руми, Мевляна, Джелаледин, Рубаи, Ануграха, 2007

[2]Към 2050 мюсюлманите в света ще са колкото християните, https://dariknews.bg/novini/sviat/kym-2050-godina-myusyulmanite-v-sveta-shte-sa-kolkoto-hristiqnite-1415623

[3]Толев, Ваклуш, „История на религиите“, С, 1992

[4]Сахих ал-Бухари,  https://www.albuhari.com/

[5]Джинезе, https://bg-islamm.blogspot.bg/2013/05/blog-post_5548.html

[6]Руми, Мевляна, Джелаледин, Рубаи, Ануграха, 2007

[7]Руми, Мевляна, Джелаледин, Рубаи, Ануграха, 2007

[8]Садакадоброжелателна милостиня, не е задължителна. Няма определено време и количество за даване .Недаването на садака не е грях, ако не е поради алчност и скъперничество, но лишава от милостта на Аллах., https://muslimbg.com//

[9]Садака, https://muslimbg.com//

[10]Умарова, Г., А., „Символика цвета и цветовие предпочитания в костюме мусульман“, https://cyberleninka.ru/article/v/simvolika-tsveta-i-tsvetovye-predpochteniya-v-kostyume-musulman-na-primere-tadzhikistana

[11] https://www.bg-mamma.com/?topic=885243.15;topicrefid=20

[12]Руми, Мевляна, Джелаледин, Рубаи, Ануграха, 2007