Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Теза и увод Изгубеният идеал в ,, Линее нашто поколение

Публикувано: 2018-01-31 15:41:04

         В стихотворението „Линее нашто поколение” Вазов дава израз на болката, която изпитва, защото идеалите на неговото поколение са с разменени стойности. Истински важните неща са забравени и са заменени. Духовните и патриотичните идеали от близкото минало са отстъпили място на практични мисли.

         Изгубените идеали  на отделните личности са довели до изгубения идеал на цялото поколение. Това води до загубване на пътя, по който би трябвало да върви това поколение. Изгубен се оказва пътят на нацията. Проблемът за изгубения идеал се оказва проблем за бъдещето на нацията. Това поражда отчаяние, болка, гняв в душата на твореца, който се моли и пази надеждата, че изгубеният идеал може и трябва да бъде отново намерен.