Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Тестови задачи към “По жицата”

Публикувано: 2018-05-10 12:30:21

Тестови задачи към “По жицата”

1.Действието в разказа “По жицата” се развива:

А/сред полето в средата на лятото;

Б/сред Балкана през пролетта;

В/сред полето в средата на зимата

2.В жанрово отношение “По жицата” от Йордан Йовков е:  

А/ода; Б/балада; В/разказ; Г/елегия

3.Кой композиционен похват откриваме в “По жицата”?

А/ретардация; Б/разказ в разказа; В/писмо; Г/сън

4.Срещата на овчаря Петър с непознатия мъж е:

А/експозиция; Б/завръзка; В/епилог;  Г/кулминация;  Д/развръзка

5.Изповедта на бащата за мъките на семейството и нещастието на Нонка е:

А/експозиция; Б/завръзка; В/епилог;  Г/кулминация;  Д/развръзка

6.Разговорът на Моканина с болното девойче е:

А/експозиция; Б/завръзка; В/епилог;  Г/кулминация;  Д/развръзка

7.Размислите на овчаря след раздялата са: А/експозиция; Б/завръзка; В/епилог; 

Г/кулминация;  Д/развръзка

8.Коя от следните теми НЕ откриваме в “По жицата”?

А/човешкото нещастие; Б/борбата за свобода; В/състраданието; Г/надеждата

9.Образът на Петър Моканина е резкрит чрез:

А/речева характеристика; Б/социална характеристика

10.Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

А/Змията е библейски символ на страданието;

Б/Във фолклора змията е олицетворение на коварното зло, което най-неочаквано сполетява човека;

В/Змията е знак на смъртта;

Г/Змията е символ на движението към идеала.

11.Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

А/Лястовицата в народната памет олицетворява пролетното възраждане на живота.;

Б/Белият цвят символизира вярата в доброто.;

В/Бялата лястовица е символ на вечния стремеж на човека да върви напред.;

Г/ Бялата лястовица е символ на надеждата, която умира последна.

12.Какво разкриват следните детайли в портретното описание на Гунчо: “ризата му беше само в кръпки, едро и неумело шити, поясът му оръфан, потурите – също. Беше бос.”

А/душевно преживяване; Б/черта на характера; В/социално положение

13.Блуждаещият поглед на бащата и отпуснатите краища на ръченика на майката са художествени детайли, които разкриват:

А/душевно преживяване; Б/черта на характера; В/социално положение

14.В “По жицата” “може” се превръща в “дано”, а “дано” в “трябва” – така се ражда:

А/истината; Б/благородната лъжа; В/щастието; Г/мъката

15.Тъжната история на Нонкиното заболяване е разкрита чрез: 

А/антитеза; Б/реторични въпроси; В/ретардация; Г/ретроспекция

16.Змията и птицата са противоположни символи, които насочват към семантичната опозиция:

А/бащи-деца; Б/утро- вечер; В/добро-зло; Г/традиционно-модерно

17.Изразът “все по теля”, който перифразира заглавието на разказа, внушава авторовата идея, че:

А/човешкият сремеж към надежда е безкраен, както са безкрайно дълги телеграфните жици.;

Б/семейството на Гунчо се лута без посока

18.Възклицанието на Моканина: “Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!” разкрива: А/идеята, че хората никога не се отчайват;

Б/хуманизма на писателя;

В/песимизма на писателя

19.Защо майката в разказа “По жицата” е без име?

А/Защото писателят не е сметнал за необходимо да го посочи.;

Б/защото тя е символ на майчината мъка, която няма име и е неизмерима

20.В “По жицата” ситуацията на финала е:            

А/без изход;        В/с намерен изход

Скала за оценяване: Отличен 6 - /20 – 18/; Мн.добър 5 - /17-15/; Добър - /14-12/; Среден - /11-9/; Слаб – 0-8т./

Брой точки: …………………  Оценка:…………………………..Подпис на учител:………………. Подпис на родител:…………………..

Отговори: 1/А; 2/В; 3/Б; 4/А; 5/Б; 6/Г; 7/В; 8/Б; 9/А; 10/Г; 11/В; 12/В; 13/А; 14/Б; 15/Г; 16/В; 17/А; 18/Б; 19/Б; 20/А