Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Тест/7 клас/Сложно съставно и сложно смесено изречение

Публикувано: 2018-05-10 11:59:12

Тест/7 клас/Сложно съставно и сложно смесено изречение

1.Попълнете пропуснатото относително местоимение КОЙТО или ЧИЙТО като го съгласувате по род и число с думата от главното изречение, която се пояснява от подчиненото изречение. Определете вида на изреченията и поставете пропуснатите препинателни знаци.

А/Човек …………………. си отива без да е засадил нито едно плодно дръвче  напразно е минал живота си.

……………………………………………………………………………………………………………….

Б/Всички слушаха младия оратор …………………  сухичко лице се беше зачервило.

……………………………………………………………………………………………………………….

2.Определете вида на изреченията и поставете пропуснатите препинателни знаци.

2.1/ Не се вижда кога съмва кога мръква.

………………………………………………………………………………………………………..

2.2./Дворът където толкова пъти беше се любувал на жълтите лалета сега й се струваше мрачен грозен съкратен наполовина.

…………………………………………………………………………………………………………….

2.3/По носията се познаваше че е другоселец.

…………………………………………………………………………………………………………….

2.4./Както се беше поизправил Индже се килна назад и падна.

…………………………………………………………………………………………………………….

2.5./Който е мързелив зиме гладува.

……………………………………………………………………………………………………………..

2.6./Много аз мале много мечтаех щастие и слава да видим двама.

………………………………………………………………………………………………………………

2.7./Хубаво е да живее човек.

……………………………………………………………………………………………………………….

3.Кое от следните изречения е сложно смесено?

А/Който пада сам не плаче.; Б/Честит е този, който презира своето благо за благото на своя роден край.; В/Костадин се успокои и едва сега забеляза, че ще вали.; Г/След вечеря двамата се търкулнаха на тревата край колибата и загледаха небето.

4.Кое от следните изречения не е сложно смесено?

А/Целият септември се случи топъл и сух, но октомври започна с дъждове, които постепенно се засилваха. Б/Когато слънцето наближи пладне, двамата приятели станаха и тръгнаха към ханчето.; В/Костадин видя, че дамата с лилавата рокля, която беше снаха на хаджи Драгана, стана от стола и дойде при хубавото девойче.; Г/Когато гаврътнаха по няколко чаши от киселото евтино вино на Странджата, очите пламнаха.

5.Напишете сложни смесени изречения по следните модели:

А/главно изречение ……..И………главно изречение…..подчинено определително изречение

Б/главно изречение …………А……….главно изречение ……подчинено обстоятелствено изречение

6.Поставете пропуснатите пунктуационни знаци:

А/Петър разбра какво беше станало кучето и вълкът бяха се давили и късали цяла нощ.

Б/Поп и калугер не дават защото имат две ръце с едната вземат с другата благославят.

 

Постигнати

 точки

Цифрова

оценка

Постигнати

 точки

Цифрова

оценка

Постигнати

 точки

Цифрова

оценка

Постигнати

 точки

Цифрова

оценка

0-9

Слаб 2

13

3.75

16-17

4.50

22-23

5.25

10

Среден

3.00

14

4.00

18-19

4.75

24-26

27-28

5.50

5.75

11

12

3.25

3.50

15

4.25

20-21

5.00

29-30

6.00

 

Оценка: ………………..                   Ученик:…………………..                     Родител: ……………..

Ключ с верни отговори:

зад.1 – всяко правилно изречение – по 3 точки.

А/Човек, който си отива без да е засадил нито едно плодно дръвче,  напразно е минал живота си.

…………………………………сложно съставно с подчинено определително

Б/Всички слушаха младия оратор, чието сухичко лице се беше зачервило.

………………………………… сложно съставно с подчинено определително

зад2. – всяко правилно изречение по 2 точки

2.1./ Не се вижда кога съмва, кога мръква.

…………сложно съставно с 2 подчинени допълнителни изречения

2.2/Дворът, където толкова пъти беше се любувал на жълтите лалета, сега й се струваше мрачен, грозен, съкратен наполовина.

…………сложно съставно с подчинено обстоятелствено за място

2.3/По носията се познаваше, че е другоселец.

………… сложно съставно с подчинено допълнително

2.4/Както се беше поизправил, Индже се килна назад и падна.

…………… сложно съставно с подчинено обстоятелствено за начин

2.5/Който е мързелив, зиме гладува.

…………… сложно съставно с подчинено подложно

2.6/Много аз, мале, много мечтаех щастие и слава да видим двама.

………… сложно съставно с подчинено допълнително

2.7/Хубаво е да живее човек.

…………..сложно съставно с подчинено подложно

3/В – 1т.; 4/Г – 1т. ; 5/а и Б - по 2 т.

6/А/ Петър разбра какво беше станало: кучето и вълкът бяха се давили и късали цяла нощ. – 1т. Б/Поп и калугер не дават,  защото имат две ръце  - с едната вземат,  с другата благославят. – 3т.