Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Числото 9 - урок на Силвия Маринова

Публикувано: 2018-10-05 15:44:27

План – конспект на обучаваща ситуация по математика

Възрастова група: 3-та

Цели:

·        формиране на представа за числото 9

·        да познава и използва числата до 9;

·        да познава цифрите на числата;

·        да познава състава на числата;

·        да брои до 9

Очаквани резултати:

·         Умения за използване на цифрите;

·         Разграничаване на цифрите;

·         Развиване на умения за логическо мислене;

Основни методи и похвати: обяснение, беседване, сравнение

Форми на обучение в урока: индивидуална и групова

Основни дидактически принципи: съзнателност и активност, колективност и индивидуален подход, достъпност, приемственост и трайно овладяване на знанията, нагледност. За затвърдяване на знанията е подходящо да се използват методите на анализ, синтез и съпоставка /сравнение/.

В хода на урока речевата изява на учителя е намалена за сметка на увеличената самостоятелна работа на учениците. Упражненията са подбрани с цел развитие на инициативността и самостоятелността на децата. Целта в случая е учителят да бъде най-компетентния консултант на учениците, без с това да накърнява тяхната самостоятелност и самоинициативност. Намесата на учителя се свежда до даване на допълнителни пояснения към задачите.

Изискванията, на които отговарят подбраните в урока задачи, са следните:

-          в тях са заложени основните аспекти от разглеждания проблем;

-          съдействат за развитие на качества като наблюдателност, комуникативност, съобразителност, стремеж към изследователска дейност;

-          развиват логическото мислене, паметта и творческото въображение на ученика;

Психологическа нагласа – да се привлече вниманието на децата, като се постави игрова рамка:

Имало някога някъде една шоколадова страна. В нея всичко било от шоколад. И Дядо Коледа, разбира се, бил от шоколад.

Image result for шоколадови фигури

 

Той пристигнал в едно шоколадово училище и поздравил децата. Носел им шоколадови подаръци. В класа имало 8 момченца. Те получили шоколадови коли.

Image result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбони

 

И 1 момиченце. То получило шоколадово мече: Image result for шоколадово мече

И така, подаръците станали 9. А познаваме ли числото 9? /не/. Сега ще разберем всичко за числото 9: неговото място в реда на числата, неговия състав и ще сравним това число с изучените по-рано числа. Съществува цифра, с помощта на която може да се запише това число. Ето я цифрата 9:

https://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/510702/img4.JPG

Прилича ли тя на цифрата 6? 
На гости ни е дошла

девятка –

цирова акробатка.

Ако на главата си застане,

цифрата шест девятка

става.

https://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/510702/img5.JPG

 

Писане на цифрата 9

Вече се запознахме с цифрата 9, но да я пишем още не умеем. В учебника и на дъската показваме образец на написана цифра 9.

https://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/510702/img6.JPG

Място на числото 9 в редицата на числата.

Ако числото 9 е по-голямо от 8, какво да кажем за числото 9 в сравнение с другите числа? Девет е по-голямо от всички изучени числа.

Как да запишем подаръците на шоколадовия Дядо Коледа във вид на равенство? /8+1=9/

Състав на числото 9

Работа с индивидуален картон

На всяко дете се раздава картон. Децата трябва да кажат по колко момчета и колко момичета има в съответните класове.

Image result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбони

Image result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбони

Image result for бонбониImage result for бонбониImage result for шоколадово мече

Image result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбони

Image result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбони

Image result for бонбониImage result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мече

Image result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбони

Image result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбони

Image result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мече

Image result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбони

Image result for бонбониImage result for бонбониImage result for шоколадово мече

Image result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мече

Image result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбони

Image result for бонбониImage result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мече

Image result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мече

 

Image result for бонбониImage result for бонбониImage result for бонбони

Image result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мече

Image result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мече

Image result for бонбониImage result for бонбониImage result for шоколадово мече

Image result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мече

Image result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мече

Image result for бонбониImage result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мече

Image result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мече

Image result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мечеImage result for шоколадово мече

 

И така, от какво се състои числото 9? /От 8 и 1, от 7и 2, от 6 и 3, от 5 и 4, от 4 и 5, от 3 и 6, от 2 и 7, от 1 и 8.

Числото 9 е нечетно, защото няма две равни части.

Обобщаващи въпроси:

1/С какво число се запознахме? / с числото 9/

2/След кое число следва 9? /след числото 8/

3/От какви части се състои числото 9? /От 4 и 5, 8 и 1, 2 и 7, 6 и 3/

4/Четно или нечетно число е 9? /нечетно/

Какво можем да кажем за 9 в сравнение с числата, които изучихме по-рано? /то е по-голямо от тях/

Подходящ край на урока е задача – лъжезагадка /„Граматика на фантазията“ от Джани Родари/. Това е загадка, която съдържа в себе си отговора и в същото време концентрира вниманието на децата.

Учителят: „ В една градина цифрата „девет“ един човек на едно дърво видял. Възниква въпросът: цифрата или девятката  са плодовете на дървото?“

Правилен отговор: Нито цифрата, нито девятката са плодове на дърво. Цифрите в градина не растат. Но в една градина поникнало ябълково дърво, а на него плодовете били 9. Една ябълка от тях била червена, а останалите – зелени.

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/01e7/000495c6-6ab85bf8/img8.jpg

 

Варианти за работа с индивидуален картон:

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/01e7/000495c6-6ab85bf8/img10.jpg

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/01e7/000495c6-6ab85bf8/img13.jpg

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/01e7/000495c6-6ab85bf8/img12.jpg

 

7 9 = 2 + 7 2 + = 9

https://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/510702/img1.JPG