Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Човекът – любимо и непокорно дете на Бога /Есе

Публикувано: 2017-12-25 15:33:08

        Бог създава всичко в този свят – светлината и живота. Но човекът е неговото любимо и непокорно дете. Затова Бог му дава едно основно духовно благо - Библията. Тя съдържа принципи, които са толкова важни за душата на човека, колкото хлябът  за тялото му.

         Човекът е любимото дете на Бога и доказателство за това са принципите за равенството и за любовта към ближния, заложени в Библията. Исус приравнява всички хора пред Бога и иска от тях да се обичат. Еднакви са възможностите пред всеки човек да достигне до царството Божие. А дали ще го направи зависи единствено и само от самия него. Затова Христос сравнява Божието царство с мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби /Матея, глава 13;47/. Вижда се, че няма привилегии при влизането в царството Небесно, то е едно  за всички – бедни и богати,  грешници и монаси. Но непокорните деца на Бога често отхвърлят принципа на равенството и сами създават отношения на неравенство. Много хора се опитват да бъдат „по-големи” от другите, „по-големи” дори от своя създател – Бога и забравят, че любовта между тях трябва да е силна, както е силна любовта на Бога към хората.

Принципът за равенството е основополагащ за съвременното човешко общество, което се стреми към демокрация. Българската конституция в чл.6, ал.1 постановява: ”Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права”. Освен в правото, и в медицината ще открием развит християнският принцип за равенството. Хипократовата клетва задължава лекарите да помагат на всички хора,  т.е. за  медиците всички са равни. И моралните норми на обществото са формулирани до голяма степен от принципа за равенството, който превръща индивида в пълноправен член на социума.

       Друг принцип, изведен от Библията и доказващ, че човекът е любимото дете на Бога, е любовта към ближния.  Само този принцип е достатъчен, за да се появи Нова ера в летоброенето на човешката цивилизация. Варварското “око за око, зъб за зъб”  остава “преди” новата ера. Божието слово ни учи, че не трябва злото да се ражда отново и отново. Това става,  ако се отвърне на злото със зло. Ако човек се придържа към  това, със сигурност ще се извиси над останалите биологични видове, които ще живеят “само с хляб”. Евангелието от Матея ни разказва как със 7 хляба и няколко риби Исус нахранва 4 000  души, а после се обръща към неразбралите:”Как не разбирате, че не за хляб ви казах: пазете се от кваса фарисейски и садукейски”.

         Пълното разкриване на всички принципи  в Библията е обект на социолози, теолози и специалисти. Факт за всички нас е, че тези принципи доказват, че човекът е любимото и непокорно дете на Бога.