Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

“Царкинята върху граховото зърно”

Публикувано: 2016-11-21 19:24:55

“Царкинята върху граховото зърно”

Ханс Андерсен

Тема: Истинската същност не може да се скрие

Цели:

-развиване уменията на учениците за извличане на поука за литературната творба и подобряване на лексикалната работа в анализа й.

-да се обогати творческото мислене на учениците чрез откриване на връзката между истинска история и литературна творба

Задачи:

- Развиване на творческото мислене чрез идейно-естетически анализ на художествения текст и емоционално-оценъчно отношение на героите и постъпките им;

- Усъвършенстване на изразителното четене

- Обогатяване речника на учениците чрез лексикална работа /думи и изрази с преносно значение/.

Ход на урока:

 1. Емоционална нагласа:

Учителят разказва:

          В началото на по-миналия век, значи преди около двеста години в градчето Одензее, чието име ще рече на датски нещо като "селището край езерото", в бедна къщурка се родило момченце. Родителите Мария и Ханс били толкова бедни, че леглото, на което спели и върху което обичал да си играе невръстният им син, било сковано от парчетиите на един подиум.
 Момченцето на бедния кърпач-обущар Ханс и неговата жена-перачка на чуждо бельо Мария се казвало Ханс Андерсен.

-Досещате ли се за кого разказвам?
-Да! Правилно се досещате... Наистина говорим за Ханс Кристиан Андерсен, най-прекрасния разказвач на приказки.

-Обичате ли негови приказки? /"Палечка", "Малката русалка", "Снежната царица", "Дивите лебеди", "Малката кибритопродавачка", "Новите дрехи на царя" или "Глупавият Ханс"/.

-Коя е любимата ви негова приказка?

-Защо?
Поставяне на темата:

Този час ни предстои среща с една царкиня, която е герой от приказката на Андерсен “Царкинята върху граховото зърно”. Ще разберем как царският син дълго търси истинска царкиня и най-накрая я открива.

       Като предварителна работа за урока на учениците се раздават читателски листи /Приложение/, които децата да попълват в процеса на работа.

 1. Изразителен прочит:

-Да повярваме ли на писателя, че това е истинска история?

-Открийте невероятните неща в нея.

-От кой вид е тази приказка?

 1. Тих прочит от учениците;

-Докато четете наум, помислете колко момента в текста можем да открием. Озаглавете ги.

 1. Записване темата и автора на дъската.

6.                   Работа с текст /с подборно четене/:

 • Как си представяте една истинска царкиня?”
 • Възможните отговори са “красива, нежна, прекрасна”, акцентът на разсъжденията ще включи детската представа за нежна и красива млада царкиня. В отговорите трябва да се проявят индивидуалните особености на учениците.
 • Какво означава думата НЕЖНА? С какви други думи може да се обясни тя?
 • Възможни отговори: приятен, фин, крехък, ласкав, мил, любезен, грижовен, красив, добър, миловиден.
 • За каква царкиня иска да се ожени царският син?

Отговор: истинска

 • Какво означава израза “Той пропътува целия свят.”?
 • С кой от следните изрази можем да го заменим: “Той пътува много и ходи на различни места”; “Той обиколи открай докрай земята “.

Отговор: “Той пътува много и ходи на различни места”

Учителят може да поясни, че използвайки израза “Той пропътува целия свят”, Андерсен преувеличава, за да подчертае колко много е пътувал принцът.

 • С какво облекло се появява царкинята в двореца?

Възможни отговори:

 • От косите й се стича вода, дрехите й са мокри и прогизнали.
 • Отговаря ли облеклото на царкинята на вашите представи за царско облекло? Защо?

Отговор:

 • Не, защото си представяме царкинята облечена с красиви дрехи, по които има украси. Облеклото й да е допълнено с накити от злато и други скъпоценни материали.
 • Защо  царицата слага грахово зърно под двадесет дюшека?

Отговор:

 • За да разбере дали тя е истинска царкиня.
 • Знаете ли какво значи музей? /Сграда, в която се събират, пазят и показват различни предмети с историческа ценност./
 • Съставете изречение, в което да включите тази дума.
 • Как завършва приказката?
 • Как завършват всички приказки?
 • Защо авторът твърди, че това е истинска история, а не е приказка?
 • Могат ли приказките да се превърнат в истински истории?
 • Може ли да се скрие истинската същност на нещата?
 1. Даване на домашна работа:
 • гладко и изразително четене на текста
 • на децата, които обичат да рисуват, може да се възложи задача да направят илюстрации към откъс от текста и да ги озаглавят по избран от тях начин. Преди да бъде възложена тази задача на малките ученици могат да бъдат показани илюстрации от Любен Зидаров, който е илюстрирал почти цялата световна класика за деца, издадена на български, сред която освен Андерсен са автори като Жул Верн, Карл Май, Братя Грим. На подходящо място в класната стая може да бъде направена изложба от детски рисунки. Могат да се изработят от учениците пластични фигури на героите или макети на обстановката.
 • на децата може да бъде възложена и задачата да подготвят въпроси за интервю с царкинята върху граховото зърно
 1. Обобщение:

         Днес научихме, че истинската същност на човека не може да се скрие и истинските принцеси си остават такива, дори и ако дрехите им са мокри, а от косите им се стича вода. За да узнаете и други интересни истински истории, превърнати в приказки от Ханс Андерсен, можете да прочетете "Палечка", "Малката русалка", "Снежната царица", "Дивите лебеди", "Малката кибритопродавачка", "Новите дрехи на царя" или "Глупавият Ханс”.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Читателски лист на ………………………………………………….

/трите имена на ученика/

Ученик в …………… клас  на учлище …………………………….

Град/село ……………………………………………………………….

“Царкинята върху граховото зърно”, Андерсен

 

 

Случка

Основни моменти

Главни герои

Второстепенни герои