Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

„Ад” – Данте Алигиери

Публикувано: 2018-02-20 11:23:51

  1. Творчески замисъл и реализация на „Божествена комедия”

Макар че е един от най-образованите хора на Италия от края на 12 век, Данте Алигиери не е оригинален учен /какъвто например е бил Тома Аквински/. Това, с което той изпреварва своите съвременници е творческият замисъл на неговата „Божествена комедия”. Той възлага на знанието етична функция. Решен е да се бори със злото и да издигне доброто на полагащото му се достойно място. За Данте моралните категории трябва да се поставят над религията. И той замисля и осъществява идеята да разкаже историята на човешката душа в нейните три състояния – ад, чистилище и рай. Според него осъществяването на това намерение може да покаже на хората пътя към тяхното спасение. При реализацията на този творчески замисъл обаче Данте всъщност поетически разказва за земния живот и това, което би трябвало да бъде разказ за „оня свят” на практика се превръща в разказ за „този свят”.

 

2. Алегоричните образи на леса, лъва и пантера /вълчица/

Алегориите в своя преносен смисъл имат свойството да разкриват общи понятия. Мрачната гора в първа песен е символ на мизерното човешко съществуване:

На попрището жизнено в средата

сред мрачни дебри сам се озовах…

След това Вергилий отвежда Данте от дивата гора, която вече символизира човешките заблуди. В подножието на хълм Данте е спрян от три звяра, които според изследователите символизират: пантерата – завистта /а според други сладострастието/, лъвът – гордостта, вълчицата – сребролюбието. Според някои изследвачи в тази алегория може да се крие и политически смисъл: пантерата е родната Флоренция, разделена на бели и черни; лъвът – амбициозната Франция, която се меси в живота на Италия; вълчицата – алчната папска власт.

 

3. Как изглежда адът в поемата „Ад”?

        Адът в „Ад” е изграден в два плана – морален и естетически. Първият /моралният/ включва разсъжденията на Данте за моралните норми /добро, зло, честност/, а вторият /естетическият/ разкрива неговите представи за човека и живота. Двата плана са осъществени, като се прехвърля земният живот в „оня свят”. Адът е мястото, където от земния свят се пренася материята, плътта и греха. Той е пренаселен от душите на хиляди хора и всяка душа изкупува някой от многото грехове, които човешкият род е натрупал през хилядолетната си история.

      Владетел на ада е Луцифер. Това е  ангел, който се е разбунтувал срещу Бога и е загубил битката с него. Той олицетворява злото във всичките негови прояви.

 

4. Кои са греховете, наказани в деветте кръга?

1-ви кръг – душите на тези, които са се родили преди Христа, следователно не са приели най-голямата християнска благодат – кръщението. Данте  споменава в този кръг имената на Омир, Аристотел, Платон, Юлий Цезар.

2-ри кръг – тези, които са се отдали на „плътска наслада” /Клеопатра, Семирамида, Франческа да Римини, Паоло Малатеста, Фарината, Капаней и др./ Много от тези образи са частично индивидуализирани.

3-ти кръг – душите на тези, които са прегрешили с лакомство. Те са изложени на безспирен дъжд, сняг и градушки.

4-ти кръг – душите на разсипниците и скъперниците, които взаимно се изтезават.

5-ти кръг – тук наказват гневливите.

6-ти кръг – тук са душите на тези, които са се провинили на земята като епикурейци и еретици.

Над 7-ми кръг, в бездна, от която ‘изригва смрад” са душите на лихварите. Според Библията парите в ръцете на лихваря от знак за размяна се превръщат в зла сила, която носи беди на хората. Тук се наказват също самоубийците и тези, които от отчаяние са търсили смърт. Те са превърнати в сухи дънери с безлистни клони. В 7-ми кръг се наказват и тези, които са извършили престъпления против Бога, против природата и против обществото.

8-ми кръг – разделен е на десет концентрични рова, във всеки един от които са наказани особен вид лъжци / съответно - съблазнители, ласкатели, търгуващи със свещени неща, гадатели, също и тези, които продажно са раздавали правосъдие, които са търгували със служби, лицемери, крадци, тези, които са сели граждански и религиозни раздори на земята, фалшификатори/.

9-ти кръг – изменниците. Този кръг е постлан с лед и е разделен на четири отдела. Първият отдел е наречен „Каин” и там са тези, които са извършили измяна спрямо свои роднини, във втория – спрямо отечеството, в третия се наказват тези, които са изменили на приятелите си. В четвъртия отдел изменниците са потопени с цяло тяло в лед. Този последен девети кръг на Дантевия ад е най-близо до центъра на земята. От него Вергилий и Данте се изкачват отново нагоре и виждат звездите:

съзряхме на небето красотите

през кръгъл проход и оттам тогаз

излязохме да видим пак звездите.

 

5. Как деветте кръга на Дантевия ад са свързани със 7-те смъртни гряха?

        

        Смъртен грях                           Мястото на смъртния грях в Дантевия ад

1.похот

2-ри кръг – тези, които са се отдали на „плътска наслада”

2.лакомия

3-ти кръг – душите на тези, които са прегрешили с лакомство.

3.алчност

4-ти 4-ти кръг – душите на разсипниците и скъперниците,   които взаимно се изтезават.

          Над 7-ми кръг, в бездна, от която ‘изригва смрад” са душите на лихварите. 8-ми

           кръг –търгуващи със свещени неща, също и тези, които продажно са раздавали

           правосъдие, които са търгували със служби, крадци, фалшификатори/.   

4.леност

6-ти кръг – тук са душите на тези, които са се провинили на земята

 като епикурейци

5.гняв

 5-ти  кръг – тук наказват гневливите.

6.завистни-

чество

В 7-ми кръг се наказват и тези, завистници, които са извършили престъпления

против Бога, против природата и против обществото.

7.гордели-

вост

9-ти кръг – изменниците. В повечето случаи те са водени към

измяната от гордостта.