Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

„За буквите” / Основни теми и идеи на времето /Задачи за домашно

Публикувано: 2018-02-22 10:40:51

⇒1.Търсач на цитати

*както пише в Евангелието: "И имаше дъска, написана на еврейски, римски и елински.";

*както пише: "Размесени бяха езиците."

Цитатите, които са използвани, са от свещените текстове /Библията/.

⇒2.Задаващ въпроси

*Защо е създал 38 букви, когато може да се пише и с по-малко, както гърците пишат с 24 букви?

*Защо са славянските книги? Тях нито бог ги е създал, нито ангелите, нито пък са изначални като еврейските, римските и гръцките, които са още отначало и са приети от бога

*На това какво да кажем или що да речем на такива безумци?

*Кой ви е създал буквите и превел книгите, или в кое време?

*Кой ви е създал азбуката или превел книгите?

*И ако попиташ в кое време, то всички знаят и ще рекат, че през времето на гръцкия цар Михаил и на Бориса българския княз, и на Растица моравския княз, и на Коцел блатенския княз, в годината 63633 от създаването на света

⇒3.Търсач на думи

*Богъ или животъ, или дзьло, или црькы, или YAIANНIЕ, или

широта, или iадь, или ждоу или ЮNOСТЬ, или iaзыкъ;  

*"алфа" - "аз";

*думата "слово" в българския език има, както се вижда и от Библията, свещен смисъл и се използва след християнизирането;  

*"алфа", което значи на гръцки "търси";

*Първата буква у евреите е "алеф", което ще рече "учение".

⇒4.Използвани изразни средства

*епитети – „праведен и истинолюбив”, „окаяни”, „светите” книги, „свят мъж’, „безкрайните векове”

*сравнения – „изначални като еврейските, римските и гръцките”;  „като първа буква и дадена от бога на славянския род за развързване устата”

*фразеологизми – „от Адама до потопа” /от началото до края/

*етимологична фигура – „други въпроси, които другаде ще кажем”

*градация – „и нравите, и обичаите, и наредбите, и законите, и изкуствата” ; „слава и чест, и власт, и поколение”; „по-свети”, „по за почит”,

*реторично обръщение – „Така, братя, бог…”

*реторични въпроси - На това какво да кажем или що да речем на такива безумци?

*синтактичен паралелизъм - на египтяните се падна земемеренето, на персите, халдеите и асирийците - звездоброенето, гадаенето, врачуването, магьосничеството и всички човешки изкуства; на евреите пък - светите книги…”

*повторения – „И така беше много години”; „…така беше много години’

* антитези и контраст – „и за много години създадоха техните букви” – „сам създаде за малко години”; ‘мнозина – сам”, „ да се нагласи отпосле, отколкото да се създаде за пръв път”; ”преди славяните нямаха книги” -  „след това”, „които са още отначало и са приети от бога” - „сега няма време”

⇒5.Извеждане на идеи и обобщаване на наблюдението

* Oсновните въпроси се свеждат до КОГА? Кога славяните са без книги? Кога те се сдобиват с азбука? /когато Бог се смилява над тях и им изпраща Кирил/ Кога се променя животът на славяните?/след създаването на азбуката/; /Изразът "а сега няма време" според литературните изследвачи може да се тълкува по два начина: или Черноризец Храбър е бързал по някакви причини да зъвърши творбата си или изразът може да се схваща като "сега не му е времето”/

*Славянската азбука разделя на две ВРЕМЕТО – преди и сега, тя очертава две епохи в развитието на славянската цивилизация – времето преди и времето след създаването на азбуката.

*Във всеки знак от тази азбука е заложено свещеното послание: “Да бъде във времето, до края на времената!” Без всякакво съмнение азбуката глаголица е генетично свързана с българския родов корен и е отглас от Свещената Библия.

⇒Обобщението „сега и винаги в безкрайните векове” събира настоящето и бъдещето. Азбуката е памет, която ще пренася миналото в бъдещето. Така тя се оказва мост във ВРЕМЕТО.