Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

„Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори”/Евангелие от Матея, 7: 7-11/ Есе

Публикувано: 2017-11-03 12:35:37

Евангелските текстове учат хората как да бъдат в хармония със себе си. Как да не изпадат в крайности и как упорито да следват своя път, да се борят за мечтите си и да не се отказват от призванието си.

    „Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори”/Мат. 7: 7/ е призив, който утвърждава активната житейска позиция и отрича пасивността и отчаянието. Активността в житейски план е борба с трудностите, преодоляване на препятствията и изпитанията. Ако човек успее да формулира своите желания, да знае точно какво иска – това е наполовина постигнато желание. И Исус пита: „Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска син му хляб, да му даде камък, и кога поиска риба, да му даде змия”/Мат.7:9-10/. И ако хората ни дават това, което искаме „колко повече вашият Отец Небесен ще даде блага на ония, които Му искат?”/Мат.7:11/

      Така Исус утвърждава активната житейска позиция и я свързва с едно неизменно условие – следването на мечтите, „искането” ни трябва да е обвързано с вяра. Чудесата, които върши Исус, са свързани с изцеления. И в приказните, и в  митологическите текстове се срещаме с такива магически практики. Както и при Исус, условието е лечителят да „иска да излекува”, да е вярващ, безкористен и да не търси материална награда–  “Даром получихте, даром давайте”/Мат.10:8/. Исус е зареден с лечителни сили от самия Бог. Лечението на болните Христос свързва с вярата. Факт е, че ако болният вярва и „иска”,  животът му може да бъде променен.

         Евангелието от Матея ни разказва как със 7 хляба и няколко риби Исус нахранва 4 000  души. Ако „искаме” – чудесата са възможни.