Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

„Не се противете на злия човек, но на този, който те удари по дясната буза, обърни му и другата” /Евангелие от Матея, 5: 38-39/

Публикувано: 2018-02-06 12:03:42

        Новият завет се състои от четири канонични евангелия. Първото от тях е Евангелието от Матея. Написано е на арамейски език. Предполага се, че това е езикът, на който е говорил Христос. Матей описва  живота на Исус Христос като продължение на старозаветните сюжети. В основата на учението на Исус откриваме призива: „Не се противете на злия човек, но на този, който те удари по дясната буза, обърни му и другата”. /Мат. 5: 38-39/

        Отказът от насилие, който проповядва Исус, разделя човечеството на две нови ери: “Слушали сте, че бе казано: “око за око, зъб за зъб”. Аз пък ви казвам: да не се противите на злото”/Мат.5:38/. Отмъщението води до умножаването на злото по земята. Едно зло не може да бъде поправено с друго зло. Старата ера, водена от “око за око, зъб за зъб”,  е изместена от новата – “ Не се противете на злия човек, но на този, който те удари по дясната буза, обърни му и другата”. Трябва да се умножава не злото, а доброто по земята, на която всички са равни пред Бога, който “оставя своето слънце да грее над лоши и добри и праща дъжд на праведни и неправедни”/Мат.5:45/. „Обичай ближния си, и мрази врага си”/Мат.5:43/ - такъв е бил принципът на старата ера. Той противопоставя ближния на врага, обичта на омразата и води след себе си насилие. Злото е следвано от друго зло. Исус заменя „Обичай ближния си, и мрази врага си”/Мат.5:43/ с „обичайте враговете си”/Мат.5:44/ и така извежда на преден план основния християнски принцип за отказ от насилие, при който злото остава безплодно и не може да роди друго зло.

        Само този принцип е достатъчен, за да се появи Нова ера в летоброенето на човешката цивилизация. Варварското “око за око, зъб за зъб”  остава “преди” Христос. Божието слово ни учи, че не трябва злото да бъде мултиплицирано. Това става, ако се отвърне на злото със зло. Ако човек се придържа към този принцип със сигурност ще бъде част от пространството на доброто и ще живее в хармония със себе си, с Бог и със заобикалящия го свят.