Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

„Черна нощ“

Публикувано: 2018-08-27 09:51:24

„Черна  нощ“

 

Не виждам облаци, Луна, звездица,

прозорците – извадени очи, среднощ,

небе – захлупена, над покриви, паница…

Това се казва непрогледна нощ.

 

Така ще е, когато няма да ме бъде,

когато ще съм в черната земя,

когато ще съм някъде отвъде

и там сама като сега.