Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Teст 7 клас - “Една българка”, Иван Вазов

Публикувано: 2018-05-10 12:53:29

Teст 7 клас “Една българка”, Иван Вазов

1.Какъв смисъл носи заглавието “Една българка”?

А/Една-единствена, изключителна българка;

Б/една като всички българки; 

2.Действието в разказа е през:

А/1806г.; Б/1846г.; В/1876г.; Г/1906г.;

3.Какво изпитва баба Илийца в първия миг, когато пред нея изскача бунтовникът:  

А/радост; Б/уплаха; В/съмнение; Г/болка;

4.Не е ли пресилено да определяме поведението на баба Илийца като “героично”?

А/Да, пресилено е, тъй като нейните постъпки са неблагоразумни, за което говорят думите на калугера:“Ти си луда!”;

Б/Отчасти е пресилено, защото, защото въпреки голямото желание и огромните усилия на героинята, тя не успява да спаси бунтовника.;

В/Не е пресилено, тъй като тя съзнателно поема огромен риск и проявява изключително мъжество.;

5.Къде протича действието в разказа:

А/на десния бряг на Дунава;

Б/ на левия бряг на Искъра;

В/ на десния бряг на Марица;

Г/на левия бряг на Тунджа;

6.Защо според вас Иван Вазов  е променил първоначалното название “Челопешката гора” в “Една българка”?

А/защото заглавието “Челопешката гора” е твърде неопределено.  

Б/защото заглавието “Една българка” съдържа идейната насоченост на разказа.;

7.Как Вазов описва своята героиня?

А/”Тя беше жена около шейсетгодишна, висока, кокалеста – мъжка на вид”.;

Б/”Тя беше жена около петдесетгодишна, ниска, пълна – с благ вид”.;

В/”Тя беше жена около шейсетгодишна, ниска, кокалеста – с благ вид”.;

8.Какъв композиционен похват използва Вазов при изграждане образите на баба Илийца и калугера/3-та част/?  

А/Ретроспекция; Б/Контраст; В/Изображение на душевни преживявания;

9.Каква е функцията на пейзажа, с който започва 3-та част на разказа? “Нощта вече покриваше с тъмното си було Черепишкия манастир. Клисурата на Искъра мълчеше плахо под тихото небе, реката монотонно и жаловито шумеше в дола и се губеше в глух тътен в завоя между високо надвесените скали… Спеше и манастирът, глух и пустинен.” 

А/Показва географската определеност на мястото на действието.;

Б/Предсказва драматичния сблъсък на баба Илийца с калугера.;

10.Коя е пропуснатата дума: “На гърдите й стоеше полуживо двегодишното й ………………………..” 

А/унуче; Б/дете; В/детенце; Г/синче;

11.Съгласни ли сте, че главният подтик на баба Илийца да помогне на бунтовника е надеждата й, че с това ще умилостиви Бог да спаси детето?  

А/Да, тъй като самата тя признава: “Да направя това добро…клетнику…Беки и Бог се умилостиви и поживи детето”.; 

Б/Отчасти, тъй като само в първата им среща с бунтовника главното и определящото в желанието й да му помогне е мисълта, че с това ще умилостиви Бог да спаси детето.;   

В/Не, тъй като мислите и действията на героинята, свързани с бунтовника, са подчинени всецяло на патриотичното и хуманното й чувство, за което свидетелства и фактът, че в най-напрегнатия момент забравя болното си внуче.;

12.Първата среща на баба Илийца с бунтовника е:

А/експозиция; Б/завръзка; В/епилог; Г/кулминация;  Д/развръзка

13.Върховното напрежение на Илийца при повторното преминаване на Искъра е:

А/експозиция; Б/завръзка; В/епилог;  Г/кулминация;  Д/развръзка;

14.Бунтовникът е: А/ранен и едва ходи; Б/изгубил четата и не е ранен;

15.Съобщението на автора за съдбата на Илийца и внука й след години е:

А/експозиция; Б/завръзка; В/епилог;  Г/кулминация;  Д/развръзка;

16.Епизодът с турците на искърския бряг е:

А/експозиция; Б/завръзка; В/епилог;  Г/кулминация;  Д/развръзка;

17.С какъв композиционен похват е предадена срещата на баба Илийца с бунтовника в церовата гора /2-ра част/?   

А/Разказ в разказа; Б/Ретроспекция; В/Писмо; Г/Сън;

18.Попълнете пропуснатата дума: “… божичко, закрили го, ………………………………………..  е, тръгнал е за християнска вяра курбан да става.”  

А/селянин; Б/революционер; В/българин;

19.Баба Илийца пътува за: А/гостилницата; Б/града; В/болницата; Г/манастира;

20.Чии са думите: “Да те вземат рогатите! Какво търсиш тука Илийце?”

А/на Хасан ага; Б/на отец Евтимий; В/на бунтовника; Г/на болното дете;

21.Сражението с черкезката потеря и самоубийството на въстаника е:

А/експозиция; Б/завръзка; В/епилог;  Г/кулминация;  Д/развръзка;

22.В жеста на момъка, който “се наклони, па й целуна напуканата ръка, която стискаше детето”, откриваме:

А/радост, че му помагат;

Б/преклонението на всеки страдалец пред иконата на майка Богородица;

В/задоволство, че му дават хляб;

23.Посочете ВЯРНОТО твърдение.

А/Сюжет е художествената подредба на случките в литературното произведение, а фабулата – техният истински ход.;

Б/ Сюжет е истинският ход на случките в литературното произведение, а фабулата – художествената им подредба.;

В/Двете понятия се припокриват, имат едно и също значение.;

24.Посочете ВЯРНОТО твърдение.

А/ Ретроспекцията е художествен похват, при който действието се насочва напред към бъдещ момент от събитията.;

Б/Ретроспекцията е художествен похват, при който действието се връща назад към минал момент от събитията.;

25.В жанрово отношение “Една българка” е:

А/повест; Б/разказ; В/роман; Г/стихотворение

26.Мисъл, поставена под заглавието на произведението, наричаме:

А/конфликт; Б/пословица; В/поговорка; Г/мото

Постигнати

 точки

Цифрова

оценка

Постигнати

 точки

Цифрова

оценка

Постигнати

 точки

Цифрова

оценка

Постигнати

 точки

Цифрова

оценка

0-6

Слаб 2

10

3.75

13-14

4.50

19-20

5.25

7

Среден

3.00

11

4.00

15-16

4.75

21-22

23-24

5.50

5.75

8

9

3.25

3.50

12

4.25

17-18

5.00

25-26

6.00

 

Оценка: ………………..                   Ученик:…………………..                     Родител: ……………..

Ключ: 7 клас ТЕСТ литература “Една българка: :

1/А; 2/В; 3/Б; 4/В; 5/Б; 6/Б; 7/А; 8/Б; 9/Б; 10/А; 11/В; 12/Б; 13/Г; 14/А; 15/В; 16/А; 17/Б;

18/В; 19/Г; 20/Б; 21/Д; 22/Б; 23/А; 24/Б; 25/Б; 26/Г;  - по 2 точки