Каталог с готови теми

Темите можете да прочетете в отделните категории на секция "Материали за подготовка".

Раздел 1

Българска литература

 1. 1.Ботев, Христо “На прощаване” - Двата вероятностни варианта за съдбата на лирическия герой в “На прощаване”
 2. 2.Ботев, Христо – Дългът и любовта в поезията на Ботев
 3. 3.Ботев, Христо – Песента в поезията на Ботев
 4. 4.Ботев, Христо –Ролята на митологията в Ботевата поезията
 5. 5.Ботев, Христо –Образът на майката в Ботевата поезията
 6. 6.Ботев, Христо “Моята молитва” – Лингвостилистичен анализ
 7. 7.Ботев, Христо – Концепцията за човека в творчеството на Ботев / в епистоларното му наследство, в прозата и поезията му/
 8. 8.Ботев, Христо –Будната гражданска и човешка съвест на публициста
 9. 9.Вазов, Иван “Под игото” – Срещата на чичовците и революционерите в романа “Под игото” – диалог или монолог
 10. 10.Вазов, Иван “Под игото” - Българският национален характер в романа
 11. 11.Вазов, Иван “Под игото” – Художественият образ на българката в романа “Под игото” и неговото актуално въздействие
 12. 12.Вазов, Иван “Под игото” –Образът на Бойчо Огнянов
 13. 13.Вазов, Иван “Немили недраги” - Изпитанията на емигрантския живот / 2 глава на “Немили недраги” /
 14. 14.Вазов, Иван “Немили недраги”- Мечтите и идеалите на хъшовете, разкрити в 3 глава на “Немили недраги”
 15. 15.Вазов, Иван “Немили недраги”- Смъртта на Странджата /5 глава/
 16. 16.Вазов, Иван “Чичовци” – Най-колоритният образ в повестта /Мирончо/
 17. 17.Вазов, Иван “Чичовци” – Най-колоритният образ в повестта /Иванчо Йотата/
 18. 18.Вазов, Иван “Българският език” - Българският език – любов и болка, гордост и дълг за твореца
 19. 19.Вазов, Иван – “Опълченците на Шипка” – Образът на “този див чутовен връх”
 20. 20.Вазов, Иван – “Една българка” - Вазовата представа за българката според разказа
 21. 21.Вазов, Иван – “Една българка” - Нравствената красота на баба Илийца, проявена при втората й среща с бунтовника / 5 част , “Една българка”, Иван Вазов/
 22. 22.Вазов, Иван – “Една българка” - Между дълга и егоизма /3 част/
 23. 23.Вазов, Иван – “Една българка” – Какво внушава финалът на разказа “Една българка” /6 част/
 24. 24.Вазов, Иван “Урок” – Урокът по човещина в разказа “Урок”
 25. 25.Вазов, Иван –Критика на следосвобожденската действителност във Вазовите творби “Елате ни вижте”, “Дядо Йоцо гледа” и “Пейзаж”
 26. 26.Вапцаров, Никола – Вярата в поезията на Вапцаровата
 27. 27.Вапцаров, Никола – Образът на света във Вапцаровата поезия
 28. 28.Вапцаров, Никола –Човекът – основна ценност в поезията на Вапцаровата
 29. 29.Вапцаров, Никола “Песен за човека” –Човекът, звездите и песента в “Песен за човека”
 30. 30.Вапцаров, Никола “Песен за човека” – Ролята на спора за представяне тезата на автора
 31. 31.Врачански, Софроний – Ярка възрожденска личност
 32. 32.Далчев, Атанас - Философско-интелектуалните мотиви в поезията на Атанас Далчев
 33. 33.Далчев, Атанас “Повест” – Прозренията на лирическия герой
 34. 34.Дебелянов, Димчо – Реалност, спомен и блян в поезията на Дебелянов
 35. 35.Дебелянов, Димчо “Черна песен” – Лингвостилистичен анализ
 36. 36.Димитрова, Блага “Жена” – Какво определя самочувствието на жената
 37. 37.Димов, Димитър “Тютюн” – Екзистенциалните проблеми в романа “Тютюн”
 38. 38.Друмев, Васил “Иванко, убиецът на Асен” – Между дълга и властолюбието
 39. 39.Елин Пелин “Ангелинка” – Вълшебство и реалност в разказа “Ангелинка”
 40. 40.Елин Пелин “Ангелинка” - Представата за любовта в разказа “Ангелинка”
 41. 41.Елин Пелин - Разказите на Елин Пелин – панорама на бита, нравите, душевността и обичаите на българското село
 42. 42.Елин Пелин - Пространството на живота и смъртта в “На оня свят” и “Задушница” /Елин Пелин/
 43. 43.Елин Пелин - “Под манастирската лоза” – жизнелюбивата и антифанатична философия на Елин Пелин
 44. 44.Елин Пелин - “Гераците” – преобръщането, при което стойностите разменят местата си
 45. 45.Елин Пелин –“Жената със златния косъм” – “Една чиста истина прави живота спокоен, една хубава лъжа го прави приятен”
 46. 46.Йовков, Йордан “Българка” – Разказ за човека и войната
 47. 47.Йовков, Йордан “По жицата” – Лъжата на Моканина
 48. 48.Йовков, Йордан “По жицата” - “Бяла лястовичка… Има ли я?
 49. 49.Йовков, Йордан “По жицата” - Художественото време и пространство в разказа “По жицата”
 50. 50.Йовков, Йордан - Грехът и възмездието в разказите на Йовков
 51. 51.Йовков, Йордан –Образът на българката според “Старопланински легенди”
 52. 52.Йовков, Йордан –Хармонията в разказите “Шибил” и “Индже”
 53. 53.Йовков, Йордан - Любовта и творческото начало в разказите на Йовков
 54. 54.Йовков, Йордан –Устойчивото и преходното в човешкото битие според сборника “Вечери в Антимовския хан”
 55. 55.Йовков, Йордан – Добротата, красотата и любовта – спасение за човека според “Старопланински легенди”
 56. 56.Йовков, Йордан – Времето и пространството в Йовковите разкази
 57. 57.Йовков, Йордан “Индже” – Образът на Пауна
 58. 58.Йовков, Йордан “Песента на колелетата” – “…с мъки, с нещастия е пълен този свят, но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго – любовта между хората”
 59. 59.Йовков, Йордан “Шибил” – Лингвостилистичен анализ на финалните редове от разказа
 60. 60.Йовков, Йордан “Последна радост” – Йовковото отношение към войната
 61. 61.Каравелов, Любен “Маминото детенце” - Чорбаджийското семейство – живот и нрави, описани в първа глава на повестта “Маминото детенце”
 62. 62.Каравелов, Любен “Маминото детенце”- Първите стъпки от нравственото падение на Никола /2глава/
 63. 63.Каравелов, Любен “Маминото детенце”- Грешките, които допускат Нено и Неновица /3 глава/
 64. 64.Каравелов, Любен “Маминото детенце” - Закъснялата Ненова лекция /4 глава/
 65. 65. Каравелов, Любен “Маминото детенце” – Eстественият финал на едно погрешно възпитание /7 глава/
 66. 66.Караславов, Георги “Снаха” – Човекът и земята в романа “Снаха”
 67. 67.Константинов, Алеко “До Чикаго и назад” - Aлековата гледна точка спрямо родината в пътеписа “До Чикаго и назад”
 68. 68.Константинов, Алеко “До Чикаго и назад” - Преживяванията на пътеписеца при срещата с Ниагара
 69. 69.Константинов, Алеко “До Чикаго и назад” – Между възторга и разочарованието в пътеписа “До Чикаго и назад”
 70. 70.Константинов, Алеко “Бай Ганьо” – Европейци сме, ама не съвсем
 71. 71.Константинов, Алеко “Бай Ганьо” – Бай Ганьо – националният ни срам
 72. 72.Константинов, Алеко “Бай Ганьо” – Идеал или келепир
 73. 73.Константинов, Алеко – Гражданската съвест на автора, изявена в неговите фейлетони
 74. 74.Милев, Гео “Септември” – Трагизъм и оптимизъм в поемата
 75. 75.Минков, Светослав “Дамата с рентгеновите очи” – Как бихме характеризирали висшето общество в разказа
 76. 76.Петров, Ивайло “Преди да се родя” – Преобърнатият патриархален космос в повестта
 77. 77.Петров, Ивайло “Преди да се родя” – Защо Ивайло Петров нарича в “Преди да се родя” времената “диви и чудесни”
 78. 78.Радичков, Йордан “Нежната спирала” – Човекът, загубите и пренамиранията на себе си
 79. 79.Славейков, Пенчо - Проблемът за силната воля и несломения човешки дух, отразен в поемата “Ралица”
 80. 80.Славейков, Пенчо - Тематика, проблематика и идеология в творчеството на поета
 81. 81.Славейков, Пенчо - Индивидуалистично-хуманистичната трактовка на човешката проблематика във философската лирика на Пенчо Славейков /”Сърце на сърцата”, “Cis moll”, “Успокоения”, “Фрина”, “Микел Анджело”/
 82. 82.Славейков, Петко “Изворът на белоногата” – Българският модел на съществуване
 83. 83.Славейков, Петко “Изворът на белоногата” – Гергана – носителка на ценни човешки добродетели
 84. 84.Славейков, Петко “Изворът на белоногата” – Една бяла поема за едно черно време
 85. 85.Славейков, Петко “Изворът на белоногата” – Гергана и везирът /сравнителна характеристика/
 86. 86.Славейков, Петко “Изворът на белоногата” – Общото и различното между Гергана и Ралица /съпоставителен анализ/
 87. 87.Смирненски, Христо - Вяра и съмнение в идейно-художествения свят на Смирненски
 88. 88.Смирненски, Христо - Съдбата на децата в поезията на Смирненски
 89. 89.Смирненски, Христо - Социалната неправда в цикъла “Децата на града”
 90. 90.Смирненски, Христо “Приказка за стълбата” – “Без чест ли си прави ти чест” – сатира на една обществена аномалия
 91. 91.Смирненски, Христо “Приказка за стълбата” –Приказка за стълбата или приказка за компромиса
 92. 92.Смирненски, Христо – Социалната действителност в творчеството на Христо Смирненски
 93. 93.Смирненски, Христо – Разрушаваният и сътворяващият се свят в поезията на Смирненски
 94. 94.Станев, Емилиян “Крадецът на праскови” – Мотивът за раздвоението в повестта “Крадецът на праскови”
 95. 95.Станев, Емилиян “Крадецът на праскови” – Една невъзможна любовта
 96. 96.Талев, Димитър “Железният светилник” – Сблъсъкът на старото и новото в романа “Железният светилник”
 97. 97.Талев, Димитър “Железният светилник” –Човешката драма на Султана
 98. 98.Хилендарски, Паисий - “История славянобългарская” – манифест на национално-освободителното движение
 99. 99.Хилендарски, Паисий - Личността на Паисий според “История славянобългарская”
 100. 100.Хилендарски, Паисий - Паисиевата история като начин на откриване на българското и неговото присъствие в света
 101. 101.Хилендарски, Паисий - Защо “История славянобългарская” поставя началото на българското Възраждане
 102. 102.Чинтулов, Добри - Робство и свобода в поезията на Добри Чинтулов
 103. 103.Чинтулов, Добри - Неувяхващата сила на неговата поезия
 104. 104.Яворов, Пейо – Страдания, противоречия и раздвоения в поетическия свят на Яворов
 105. 105.Яворов, Пейо – Любовна лирика
 106. 106.Яворов, Пейо – Традиция и новаторство в драматургията

Раздел 2

Антична и старобългарска литература

 1. 107.Детство Исусово, апокриф – Образът на Исус
 2. 108.Евангелие от Марко – Каква полза за човек ако придобие целия свят, а погуби душата си…
 3. 109.Евангелие от Матея и Йоан – Любовта като универсална ценност в християнската ценностна система
 4. 110.Евангелие от Матея – Не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово, което излиза от божиите уста
 5. 111.Есхил “Прикованият Прометей” – Образът на Прометей
 6. 112.Омир “Илиада” – Образът на ахейците през погледа на Омир
 7. 113.Омир “Илиада” – Хектор и Андромаха – идеал за семейство /6 песен/
 8. 114.Омир “Илиада” – Характеристика на образа на Ахил
 9. 115.Омир “Илиада” – Характеристика на образа на Андромаха
 10. 116.Омир “Илиада” – Характеристика на образа на Терсит
 11. 117.Похвално слово за Евтимий – Образът на българския духовник и народен закрилник
 12. 118.Похвално слово за Евтимий – Възхвала на живота и делата на Евтимий
 13. 119.Проглас към евангелието – Книжовноста е оръжие на вярата
 14. 120.Пространно житие на Константин Кирил Философ – Образът на Константин Кирил Философ
 15. 121.Стар завет – Общочовешкото значение на разказа за изхода на робите евреи от Египет
 16. 122.Софокъл “Едип цар” – Представата за Едип цар
 17. 123.Софокъл “Едип цар” – Трагичното страдание и трагичното величие на Едип
 18. 124.Софокъл “Антигона” – Защитница на неписаните човешки закони
 19. 125.Храбър, Черноризец “За буквите” – Възхвала на славянската писменост

Раздел 3

Чужди литератури

 1. 126.Бокачо, Джовани “Декамерон” – Моралът на ренесансовия човек
 2. 127.Гогол, Николай “Шинел” – Образът на малкия човек в повестта “Шинел”
 3. 128.Сервантес, Мигел “Дон Кихот” – Вечното и непреходното в романа
 4. 129.Сервантес, Мигел “Дон Кихот” – Съветите на Дон Кихот към Санчо Панса – извор на мъдрост и общочовешка истина
 5. 130.Сервантес, Мигел “Дон Кихот”- Дон Кихот и Санчо Панса – контраст и еднаквост
 6. 131.Сервантес, Мигел “Дон Кихот”- Нравствената програма в съветите на безумния мъдрец
 7. 132.Сервантес, Мигел “Дон Кихот”- Двойникът на Дон Кихот – Санчо Панса
 8. 133.Шекспир “Хамлет” – Трагедията на Хамлет – трагедия на колебанието
 9. 134.Шекспир “Хамлет” – Трагедията на хуманиста Хамлет в Елсинорския свят
 10. 135.Шекспир “Хамлет” – Цялата страдалческа енергия на Хамлет е призив към човечност
 11. 136.Шекспир “Хамлет” –Вечните и непреходни ценности в образа на Хамлет
 12. 137.Шекспир “Хамлет” – Трагедия на моралния идеализъм

Можете да откриете тези теми в секция "Материали за подготовка на ученици, студенти и учители" в съответните категории.