Консултиране за дипломни и курсови работи

Отчитаме, че изработката на дипломни и курсови работи е отговорна задача, която изисква време и много допълнителна работа. Необходимо е да се обсъдят времевите рамки. Тезата на дипломните и курсовите работи трябва да е свързана с проблемите на българския език, родната, чуждата литература или дисциплини с хуманитарен характер.

При уточняване броя на страниците приемаме, че те включват приложенията и цитираната литература.

Образец за изготвяне на план на дипломна работа и подходяща цитирана литература за нея може да намерите на линк: Дипломни работи