ОЦЕНКА НА ТЕКСТ

Оценяването на текстовете е свързано с критериите, зададени от МОН.

Критериите са показани по-долу.

Оценяването се извършва от професионалист с 25 години стаж като учител по български и литература , завършил висшето си образование във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” . Проверката включва рецензия и съвети към проверявания.

Текстът, който желаете да проверим, можете да изпратите по електронен път в секция "Контакти", по електронна поща или по скайп. За повече информация относно това как да изпратите текста погледнете в секция "Контакти" .


Kритерии

Eсе
Kритерии за оценяване на есе
Резюме
Kритерии за оценяване на резюме
Интерпретативно съчинение
Kритерии за оценяване на интерпретативно съчинение