Помощ - как да напиша своето есе и теми за есета

Есето е най-настъпателният писмен жанр в съвременната образователна система. Предвид на тази тенденция и предвид на неизчерпаемите възможни варианти за есета, ние ви предлагаме при затруднение да се обърнете към нас.

За повече информация относно това как може да се консултирате с нас за Вашето есе, погледнете в секция Контакти

Топ 40 примерни теми за ученически есета - вземи идея за есе

 1. Успехът
 2. Пътят към успеха 
 3. Страхът и храбростта
 4. Среща с другия
 5. Нещастието създава човека, а човекът- щастието
 6. Светът утре 
 7. Светът без граници
 8. Път
 9. За гордостта 
 10. Омраза или смирение - изборът
 11. Агресията 
 12. Лицата на доброто
 13. Добро, добрина, добродушие 
 14. За достойнството и славата 
 15. За мярата 
 16. За въображението
 17. За музиката
 18. Душата ми - прашинка в Космоса
 19. Самотата - благослов и прокоба
 20. Мостове или огради
 21. За критиката
 22. Да имаш или да бъдеш
 23. За завистта
 24. За справедливостта
 25. Учителите
 26. Мнението е субективна представа
 27. Законът
 28. Бъдещето
 29. Времето и човекът
 30. Вяра и респект
 31. Самочувствие и чувство за малоценност
 32. За подкрепата
 33. За свободата
 34. Отмъщение или прошка
 35. Роднини по кръв и по дух
 36. Честност и подлост
 37. За самоизмамата
 38. Да напуснеш себе си или за съчувствието
 39. Лицето
 40. Красиво и грозно