Примерни теми за интерпретативно съчинение - ЛИС за 12 клас

 • Димчо Дебелянов
  • Реалност, спомен и блян в „Аз искам да те помня все така“ от Д. Дебелянов
  • Мотивът за самотата, бездомността и безприютността в „Аз искам да те помня все така“ от Д. Дебелянов
  • Любов и раздяла в „Аз искам да те помня все така“ от Д. Дебелянов
  • Споменът за любимата в „Аз искам да те помня все така“ от Д. Дебелянов
 • Христо Фотев
  • Силата на красотата („Колко си хубава! от Христо Фотев)
  • Преобразяващата сила на любовта („Колко си хубава! от Христо Фотев)
  • Красотата като висша ценност („Колко си хубава! от Христо Фотев)
 • Петя Дубарова
  • Любовта – реалност и мечти („Посвещение“ от Петя Дубарова)
  • Щастие и мъка в любовта („Посвещение“ от Петя Дубарова)
  • Любовта като спасителна сила  („Посвещение“ от Петя Дубарова)
 • Елин Пелин
  • Жизнелюбието в разказа „Ветрената мелница“ от Елин Пелин
  • Мястото на труда в живота на човека („Ветрената мелница“ от Елин Пелин)
  • Човешкият порив за любов („Ветрената мелница“ от Елин Пелин)
  • Труд и приятелство  („Ветрената мелница“ от Елин Пелин)
  • Вярата и надеждата в разказа „Спасова могила“ от Елин Пелин
  • Реалност и мечти ( „Спасова могила“ от Елин Пелин)
  • Вярата в спасението ( „Спасова могила“ от Елин Пелин)
  • Човешкото нещастие и вярата в чудото ( „Спасова могила“ от Елин Пелин)
 • Атанас Далчев
  • Молитва и надежда („Молитва“ от Атанас Далчев)
  • Човешкият стремеж към хармония („Молитва“ от Атанас Далчев)
  • Пътят на познанието, който отдалечава човека от другите („Молитва“ от Атанас Далчев)
  • Простите радости на обикновения живот („Молитва“ от Атанас Далчев)
 • Никола Вапцаров
  • Човекът, животът и вярата („Вяра“ от Никола Вапцаров)
  • Вярата не може да бъде унищожена  („Вяра“ от Никола Вапцаров)
  • Действителността и вярата в „дните честити“ („Вяра“ от Никола Вапцаров)
 • Йордан Йовков
  • Радостта от труда и творчеството („Песента на колелетата“, Йордан Йовков)
  • Любовта стои над всичко друго („Песента на колелетата“, Йордан Йовков)
  • Творческият труд – радост и смисъл на живота ( „Песента на колелетата“ – Й. Йовков)
  • Безкористното благодеяние ( „Песента на колелетата“ – Й. Йовков)
  • Смисълът на съществуването е в правенето на добро ( „Песента на колелетата“ – Й. Йовков)
 • Виктор Пасков
  • Вечната борба на духовното с бездуховното („Балада за Георг Хених“ – Виктор Пасков)
  • Светът на изкуството и светът на прагматичността („Балада за Георг Хених“ – Виктор Пасков)
  • Два свята в една балада („Балада за Георг Хених“ – Виктор Пасков)
  • Съдбата на твореца („Балада за Георг Хених“ – Виктор Пасков)
 • Пейо Яворов
  • Раздвоението в духа на лирическия герой в „Две души“ от П.К. Яворов
  • Двойствената същност на човека („Две души“ от П.К. Яворов)
  • Борбата между доброто и злото у човека („Две души“ от П.К. Яворов)
 • Елисавета Багряна
  • Силата на родовите корени в стихотворението „Потомка“ (Елисавета Багряна)
  • Потомката и нейните предци в стихотворението "Потомка" на Елисавета Багряна
  • Изборът на жената между дома и пътя („Потомка“, Елисавета Багряна)
 • Борис Христов
  • Изборът на твореца във взаимообвързаността му със света в „Честен кръст“ от Борис Христов
  • Мисията на поета („Честен кръст“, Борис Христов)
  • Връзката поет – свят в „Честен кръст“ от Борис Христов
  • Отказът от изкуството („Честен кръст“, Борис Христов)
  • Между живота и изкуството („Честен кръст“, Борис Христов)