Съвети

Търсите място където може да намерите ежедневни интересни факти и помощ с домашните? Вие сте на точното място! Дискорд сървърът на Оценка-БЕЛ предлага връзка между всички ученици вътре и пряк достъп до сайта Oценка-БЕЛ, в който може да намерите всякакви помощни материали като тестове и образователни игри. Дава също достъп до YouTube канали с още интeресна информация. Какво чакате? Заповядайте още днес в дискорд сървъра на Оценка-БЕЛ!

Линк към Discord сървъра: https://discord.com/invite/WCM55VJXxX

@ocenkabel

https://discord.com/invite/WCM55VJXxX - Дискорд линк

♬ original sound - OcenkaBEL

Съвети за изпита в седми клас и ДЗИ

Задачите за изпита в 7 клас и за ДЗИ носят общ брой точки - 100. Нашият съвет е да започнете от задачите, които носят най-голям брой точки. В 7 клас това са задачите с отворен отговор (19-25), за ДЗИ - това е 41 задача (30 точки), а след това задачи 34-40. Задачите 1-18 (за 7 клас) и 1-33 (за ДЗИ) носят по една точка (за ДЗИ) или 1-2 точки (за 7 клас). Да не се спазва последователността на задачите е желателно по няколко причини:

 • времето. Ако не Ви стигне времето - то нека това бъде за задачите с най-малък брой точки.
 • умората. В началото на изпита Вие сте събрали всички сили и сте максимално работоспособни. В края настъпва умората. Използвайте вашата повишена работоспособност в началото на изпита за задачите, които носят голям брой точки и оставете задачите с малък брой точки за умората
 • И още един съвет - не бързайте да излизате от изпита. Използвайте цялото си време.

Желаем Ви успех!

Шест правила за оценка шест на вашето литературноинтерпретативно съчинение :

Шест правила за вашия успех
 • Преди да започнете да пишете Вашето съчинение се запознайте с критериите за неговото оценяване. Те са поместени в секция Оценка на текст
 • Внимателен прочит на литературния текст или на откъс от него (ако става въпрос за съчинение за ДЗИ).
 • Отделяне на опорните цитати, които ще използвате в съчинението. Открийте семантичните опозиции в текста, те ще Ви насочат към неговия художествен смисъл.
 • Намиране на допълнителна информация за произведението, автора и епохата. Тази информация ще Ви помогне да осмислите авторовата позиция. Учебната програма обхваща следните епохи и автори:
  1. Възраждане - Ботев
  2. От Освобождението до края на века - Иван Вазов, А. Константинов
  3. В началото на миналия век - Пенчо Славейков, Яворов, Елин Пелин, Д. Дебелянов
  4. Между двете световни войни - Х. Смирненски, Г. Милев, Е. Багряна, А. Далчев, Й. Йовков, Н. Вапцаров
  5. След Втората световна война - Д. Димов, Д. Талев
 • Анализ на заглавието, в което откривате темата и ключовите думи. Желателно е да се разгледат пространствените и времеви ориентири, естетическите и етическите представи на автора.
 • Изработване на план за работа, в който отделяте основната теза и микротезите. Обърнете внимание на логическата обвързаност на абзаците в текста.
 • След написване на съчинението редактирайте самостоятелно създадения текст. Не забравяйте графичната оформеност на текста.

СЪВЕТИ И ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

За да бъде вашата тема пълна и обстойна нашият съвет е да направите план, по който да работите. Добре е в началото планът да бъде писмен, а когато се почувствате достатъчно уверени в себе си, можете само мислено да структурирате и синтезирате темата. Тук ще ви представим примерен план за кандидат-гимназисти. Подобен, но по-обстоен трябва да бъде планът за кандидат-студенти. Предлагаме изработка на планове, по които сами ще можете да работите.

Примерен план за 7 клас

Двата вероятностни варианта за съдбата на лирическия герой в "На прощаване" от Христо Ботев

1.Увод - "На прощаване" е написано през 1868г. Ботевият другар и съратник Киро Тулешков разказва, че то е създадено в едно от кафенетата на Браила. Тогава Ботев се готви да премине Дунава с четата на Желю войвода. Стихотворението е отпечатано във в."Дума", а по-късно е препечатано в стихосбирката "Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова".

2.Изложение

2.1. Свързващо изречение- В тази творба Ботев разкрива двата вероятностни варианта за съдбата на лирическия герой.

2.2.Основна теза - Те са смъртта или победното завръщане. Чрез проследяването им авторът ни разкрива реалната си преценка за възможния изход от борбата.

2.3.Подтеза 1 - Смъртта - готовност за саможертва Причините за тази готовност - "таз турска черна прокуда" - "сърце мъжко, юнашко" - картината на смъртта - цветове и изразни средства /епитети в инверсия, повторения на една и съща дума в съседни стихове, еднокоренни повторения/ - двете художествени задачи на картината на смъртта: 1.Помага ма майката да събере твърдост, да прости и да понесе смъртта на своя син 2.Предава заветите си на своите братя, от които изисква да следват делото му

2.4. Подтеза2 - Победното завръщане - съпоставка с цветовете от предната картина - чувствата на поета - надежда и вяра, изразните средства, с които са изразени тези чувства

2.5.Подтеза 3 - Реалната преценка на Ботев за възможния изход от борбата

3. Заключение / извод - Вероятностната смърт на лирическия герой се превръща в истинска за поета. Сбъдва се неговата мечта за смърт в името на свободата. "Страшният , но славен" път отвежда лирическия герой до безсмъртието, а смъртта се оказва за него път към вечността.