Видео зона

Добре дошли в нашата видео зона! Тук ще намерите безплатни видео уроци, засягащи различни теми по Български език и Литература.

Да членуваме правилно:
Главни и малки букви:
Пунктуация при вметнати части:
Спрежение на глагола СЪМ:
Множествено число на съществителните имена:
Залог на глагола:
Сегашно време на глагола:
Подлог:
Падежи при местоименията:
Синтактичен паралелизъм:
Променливо Я:
Съгласуване при формите за изразяване на учтивост:

За още видео уроци, посетете нашата категория Видео зона в страницата Материали за подготовка.