Глаголни времена

Отговорете на следните въпроси:
Въпрос 1.Прочетете следното изречение: Щяха да се карат вкъщи, щяха да започнат да си приготвят багажа, щяха да се карат какво да вземат, защото както винаги щяха да предпочетат да вземат различни неща. В изречението са използвани глаголни форми на:
бъдеще време в миналото
минало предварително време
минало неопределено време
минало свършено време

Въпрос 2. Прочетете текста: Огнянов и Кандов се бяха отделили от другите и под едно дърво разпалено се припира за нещо си. При тях беше се приближил и Николай Недкович. (Иван Вазов) Глаголните форми в този текст са в :
бъдеще време в миналото и сегашно време.
минало предварително време и минало свършено време.
минало неопределено време и сегашно време
минало свършено време и минало несвършено време

Въпрос 3. От сегашно време на спомагателния глагол СЪМ и минало свършено деятелно причастие се образува:
бъдеще време в миналото
минало предварително време
минало неопределено време
минало свършено време

Въпрос 4. Кое глаголно време е използвано в следния диалог?
-Твоя милост, ходил ли си, обикалял ли си тъй повечко свят?
-ходил съм, бай Ганъо, доста.
Бъдеще време в миналото
Минало предварително време
Минало неопределено време
Минало свършено време

Въпрос 5. Кое е правилно:
влязал е
отседнал е
откъснъл е
превързъл е

Въпрос 6. Минало несвършено време на безличната форма НЯМА, частицата ДА и сегашно време на спрегаемия глагол образуват отрицателни форми на:
бъдеще време в миналото
минало предварително време
минало неопределено време
минало несвършено време

Въпрос 7. В кое от изреченията НЕ е допусната грешка?
Превързъл си е ръката, защото вчера я удари на мача.
Отказъл е предложението да се запише на волейбол.
На карнавала се е маскиръл като коминочистач.
Загледал се е навън и нищо не чува.

Въпрос 8. В кое изречение глаголната форма е в минало свършено време?
Никога в живота си не учеше.
Никога в живота си не учиш.
Никога в живота си не учих.
Никога в живота си не ще уча.

Въпрос 9. Прочетете следното изречение: щяха да излязат в последния момент и щяха да закъснеят. В изречението са използвани глаголни форми на:
бъдеще време в миналото
минало предварително
минало неопределено
минало несвършено

Въпрос 10. Каква граматична особеност на глаголната форма откривате в следното изречение: През нощта е валяло дъждец.
Категория род
Категория членуване
Степенуване

Въпрос 11. Кое глаголно време използвате, когато обяснявате, че дадено нещо никога не ви се е случвало? Въведете времето на кирилица.


Въпрос 12. Довършете следното изречение с глагол. Форма на кое глаголно време използвахте?
Ако бях на мястото на учителите си, щях да...


Въпрос 13. В кое време е глаголната форма в следното изречение? През нощта е валяло дъждец


Въпрос 14. Oт минало време на спомагателния глагол СЪМ и минало свършено деятелно причастие се образува:
минало свършено време
минало неопределено време
бъдеще време в миналото
минало предварително време

Въпрос 15. В кое от изреченията е допусната грешка при употребата на глаголната форма?
Всеки ден той ходел в гората за дърва.
Всеки ден той ходеше в гората за дърва.
Всеки ден той ходил в гората за дърва.
Всеки ден той ще ходи в гората за дърва.


При затруднение направете малка табличка с всички глаголни времена. Предлагаме Ви следния модел: