Пунктуация при обособени части

Посочете вярната пунктуация.
Въпрос 1
Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа.
Падна чудна, лятна нощ прохладна и свежа.

Въпрос 2
Момичето, младо и хубаво, вървеше по пясъка.
Момичето, младо и хубаво вървеше, по пясъка.

Въпрос 3
Синан вървеше между множеството равнодушен към възторжените викове.
Синан вървеше между множеството, равнодушен към възторжените викове.

Въпрос 4
И само мойта мъка, легнала в сърцето ми превърна в песен ритъма на колелетата.
И само мойта мъка, легнала в сърцето ми, превърна в песен ритъма на колелетата.

Въпрос 5
Нагоре започваше клековата гора, гъста и непроходима.
Нагоре, започваше клековата гора гъста и непроходима.

Въпрос 6
Селянинът, побелял от скърбите, впрегна бавно кончето в ралото.
Селянинът, побелял от скърбите впрегна бавно, кончето в ралото.

Въпрос 7
В полумрака виждах главата ѝ, спокойно потънала във възглавницата.
В полумрака виждах главата ѝ спокойно, потънала във възглавницата.

Въпрос 8
Заекът се повдигна гъвкав и нежен.
Заекът се повдигна, гъвкав и нежен.

Въпрос 9
Двадесетгодишен Лазар осиротял и тръгнал, да слугува на хората.
Двадесетгодишен, Лазар осиротял и тръгнал да слугува на хората.

Въпрос 10
Водите на Дунав, укротени, в десетки канали потекоха из плодородната Златия.
Водите на Дунав, укротени в десетки канали, потекоха из плодородната Златия.

Въпрос 11
Децата тичайки напред, размахваха ръцете си.
Децата, тичайки напред, размахваха ръцете си.

Въпрос 12
Тогава две години по-късно поетът, съзадава друга творба.
Тогава, две години по-късно, поетът съзадава друга творба.

Въпрос 13
По-надолу, в края на града, момчето спря.
По-надолу в края на града, момчето спря.

Въпрос 14
По-бавно, с много повече внимание, тя прочете писмото.
По-бавно с много повече внимание, тя прочете писмото.

Въпрос 15
Размахвайки криле птицата, изчезна в далечината.
Размахвайки криле, птицата изчезна в далечината.


При затруднение си припомнете правилата за пунктуация при обособените части.