Резултати

Пробен изпит за 7 клас-2


Име: Оценка: Време:
тя Мн. добър 5.43 9 минути
pufyla Добър 3.5 15 минути
mitko Слаб2 2 минути
undefined Добър356 13 минути
Анонимен Добър38 12 минути
калина Среден3 8 минути
Анонимен Слаб2 21 минути
Анонимен Среден 3.18 14 минути
Анонимен Добър 3.68 18 минути
Анонимен Среден 3 13 минути
Анонимен Среден 3.36 38 минути
Анонимен Добър 4.18 33 минути
Анонимен Слаб 2 2 минути
Петър Слаб 2 42 минути
Анонимен Слаб 2 42 минути
Анонимен Слаб 2 0 минути
zoq Мн. добър 4.74 15 минути
Анонимен Добър 4 33 минути
Анонимен Среден 3.36 17 минути
чччч Добър 3.74 38 минути
Анонимен Добър 4.18 1 минути
Анонимен Добър 4.18 1 минути
Петканка Добър 4.12 31 минути
Анонимен Мн. добър 4.62 44 минути
Анонимен Слаб 2 0 минути
Анонимен Слаб 2 0 минути
Person55 Добър 4 35 минути
Валентина Добър 3.68 12 минути
Рая Мн. добър 4.56 33 минути
Анонимен Слаб 2 9 минути
Анонимен Добър 3.68 11 минути
Анонимен Слаб 2 6 минути
Анонимен Слаб 2 34 минути
Анонимен Добър 3.86 21 минути
Анонимен Слаб 2 0 минути
Анонимен Слаб 2 27 минути
Анонимен Мн. добър 4.62 16 минути
Анонимен Мн. добър 5.24 33 минути
Анонимен Слаб 2 3 минути
Анонимен Среден 3.43 8 минути
Viktor Слаб 2 49 минути
АЛИ Слаб 2 4 минути
Анонимен Среден 3.36 30 минути
Анонимен Добър 4.24 22 минути
мария Мн. добър 4.8 31 минути
Анонимен Среден 3.18 9 минути
Анонимен Добър 4.18 24 минути
Анонимен Среден 3.12 26 минути
Анонимен Мн. добър 4.5 11 минути
Анонимен Добър 3.8 24 минути
Анонимен Добър 3.56 19 минути
Анонимен Мн. добър 4.56 40 минути
Сияна Добър 3.5 17 минути
Анонимен Мн. добър 4.56 59 минути
Анонимен Добър 4.3 18 минути
Анонимен Слаб 2 0 минути
Гамзе Слаб 2 15 минути
Анонимен Мн. добър 4.5 47 минути
Анонимен Среден 3 32 минути
Анонимен Добър 3.86 28 минути
Анонимен Добър 3.74 22 минути
-->