Резултати

Пробен изпит за 7 клас-2


Име: Оценка: Време:
тя Мн. добър 5.43 9 минути
pufyla Добър 3.5 15 минути
mitko Слаб2 2 минути
undefined Добър356 13 минути
Анонимен Добър38 12 минути
калина Среден3 8 минути
Анонимен Слаб2 21 минути
Анонимен Среден 3.18 14 минути
Анонимен Добър 3.68 18 минути
Анонимен Среден 3 13 минути
Анонимен Среден 3.36 38 минути
Анонимен Добър 4.18 33 минути
Анонимен Слаб 2 2 минути
Петър Слаб 2 42 минути
Анонимен Слаб 2 42 минути
Анонимен Слаб 2 0 минути
zoq Мн. добър 4.74 15 минути
Анонимен Добър 4 33 минути
Анонимен Среден 3.36 17 минути
чччч Добър 3.74 38 минути
Анонимен Добър 4.18 1 минути
Анонимен Добър 4.18 1 минути
Петканка Добър 4.12 31 минути
Анонимен Мн. добър 4.62 44 минути
Анонимен Слаб 2 0 минути
Анонимен Слаб 2 0 минути
Person55 Добър 4 35 минути
-->