Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Политика за поверителност на Ocenka-BEL.com

Публикувано: 2023-09-07 19:22:21

Политика за поверителност на Ocenka-BEL.com

 

Дата на влизане в сила: 07 септември 2023 г

Ocenka-BEL.com с адрес за кореспонденция гр. Русе, кв. Дружба 3, бл. 20, вх. Г, ет. 3, България (наричан по-долу „Оператор“) събира от отделния потребител (наричан по-долу „Вие“ или „Ваш“) определени лични данни чрез уебсайта https://ocenka-bel.com (наричан по-долу „Уеб сайтът“). Уебсайтът предоставя информация за дейността, извършвана от Оператора. 

Тази Политика за поверителност съдържа политиките и процедурите на Оператора, регулиращи обработката на лични данни чрез уебсайта.

 

1. Лични данни, събирани от Оператора

1.1 Когато посещавате Уебсайта, Операторът не събира лични данни от Вас, освен ако (1) не предоставите личните си данни, когато се свържете с Оператора чрез формуляра за контакт, наличен на Уебсайта, или (2) се регистрирате за бюлетин чрез уебсайтът.

1.2 Когато подадете формуляра за контакт чрез уебсайта, Операторът събира следните лични данни от Вас: (1) Вашето име; (2) имейл адрес; (3) телефонен номер (по избор); и (4) всяка друга информация, която решите да предоставите на Оператора по свое собствено усмотрение.

1.3 Когато се регистрирате за бюлетин, Операторът събира вашия имейл адрес.

 

2. Целта на събиране на лични данни

2.1 Операторът спазва принципите за защита на данните и обработва личните данни, събрани чрез уебсайта, само за целите, за които тези данни са предоставени. Например, Операторът ще използва вашите лични данни само за доставка на бюлетина, ако това е целта, за която сте предоставили личните данни.

2.2 Операторът ще използва личните данни, предоставени чрез формата за контакт, само за да комуникира с вас (напр. да отговори на въпроса ви или да ви изпрати исканото съдържание). Вашите лични данни, събрани чрез формата за контакт, няма да бъдат използвани за изпращане на каквито и да било търговски съобщения без предварителното ви съгласие.

 

3. Нелични данни

Операторът може да събира друга информация, която не се счита за лични данни, като типове браузъри, операционни системи и URL адреси на уебсайтове, кликнати от вас към и от уебсайта.

 

4. Целта на събирането на нелични данни

Операторът събира неличните данни, посочени в раздел 3, за целите на анализа на трафика, като например за анализиране на това какви потребители посещават уебсайта, как го намират, колко време остават, от кои други уебсайтове идват на уебсайта, какво страници, които разглеждат, към кои други уебсайтове отиват от уебсайта.

 

5. Защита на личните данни

5.1 Операторът използва организационни инструменти и инструменти за информационна сигурност, за да защити личните данни, събрани чрез уебсайта. Такива инструменти включват, но не се ограничават до защитени мрежи, криптиране и ограничен достъп до вашите лични данни.

5.2 Въпреки това, имайте предвид, че поради присъщите рискове от използването на Интернет, Операторът не може да носи отговорност за унищожаване, загуба, изтичане и фалшифициране на лични данни, причинени от обстоятелства извън разумния контрол на Оператора.

 

6. Достъп на трети страни до лични данни

6.1 Операторът не разкрива и не прехвърля по какъвто и да е начин Вашите лични данни на трети страни, освен ако (1) Операторът е законово задължен да го направи, (2) разкриването е необходимо, за да Ви предоставим исканите услуги, или (3) такова разкриване е необходимо за преследване на законни интереси на Оператора.

6.2 Ако Операторът трябва да разкрие Вашите лични данни на трети страни, Операторът ще получи предварително Вашето изрично информирано съгласие.

 

7. Достъп, коригиране и изтриване на вашите лични данни

7.1 Ако искате да получите достъп, да промените или изтриете Вашите лични данни, които се обработват чрез уебсайта, моля, изпратете имейл на следния имейл адрес: pdivanova@mail.bg. Операторът ще отговори на заявката ви без неоправдано забавяне, но не по-късно от две седмици.

7.2 Можете да се отпишете от функцията за бюлетин, като щракнете върху връзката „отписване“, съдържаща се във всеки от тези бюлетини, или като се свържете директно с Оператора на pdivanova@mail.bg.

 

8. Период на съхранение

8.1 Вашите лични данни ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо, за да ви предоставим заявената услуга. Например, ако вашите лични данни се събират, за да доставят бюлетина, вашите лични данни ще се съхраняват, докато не се отпишете от услугата за бюлетин.

8.2 Когато Вашите лични данни вече не са необходими за предоставяне на заявената услуга или след като Операторът се свърже с Вас във връзка с Вашите въпроси или искания, Операторът незабавно ще изтрие Вашите лични данни от своите системи.

 

9. Вашето съгласие

9.1 Използвайки уебсайта, вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни, както е посочено в тази Политика за поверителност. Терминът „обработване“ включва събиране, съхраняване, изтриване, използване и разкриване на лични данни.

9.2 Преди да изиска от вас да предоставите личните си данни или да обработва личните ви данни за целите, различни от описаните в тази Политика за поверителност, Операторът трябва да получи вашето изрично информирано предварително съгласие.

9.3 Моля, имайте предвид, че вашият абонамент за услугата бюлетин чрез уебсайта представлява вашето съгласие да получавате бюлетини и друга маркетингова комуникация от Оператора.

 

10. Връзки

Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове. Операторът не носи отговорност по никакъв начин за практиките за поверителност на тези уебсайтове. Моля, прочетете внимателно политиките за поверителност на уебсайтовете на трети страни, преди да ги използвате.

 

11. Данни за контакт и оплаквания

11.1 Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с Оператора по имейл на адрес: pdivanova@mail.bg.

 

12. Изменение

Операторът си запазва правото да променя тази Политика за поверителност от време на време, като публикува изменена версия на Политиката за поверителност на уебсайта. Датата на последното изменение е посочена в горната част на Политиката за поверителност.

 

***