Игра на пароними - лексикология

Здравейте, представяме ви игра на пароними в българския език. Играта е адресирана към всички, които се затрудняват при използването на богатия български речник. Тя е полезна за всеки, който желае да усъвършенства езиковата си култура. Правилната употреба на думите, които са адекватни на мислите ни, е трудна задача. Практиката показва, че най-много грешки се допускат точно при подбора на думи, които са близкозвучащи. Това са паронимите. Играта ще ни помогне да не допускаме грешки, заменяйки точната с близкозвучащата, но различна по значение дума.

Към всеки въпрос има 2 възможни отговора и съответно 2 бутона за съответната позиция на правилния отговор. Така играта в голяма степен прилича на тест, а картинката към въпроса цели да ни отведе към правилния отговор.

Желаем Ви успех!
Вижте повече информация за играта и как да играете: