Съгласуване при формите за изразяване на учтивост

Поставете формите за учтивост в единствено или в множествено число:
Въпрос 1
Вие сте чаровна. Вие сте чаровни.
Въпрос 2
Навярно сте прочели моето писмо. Навярно сте прочела моето писмо.
Въпрос 3
Вие сте великодушна. Вие сте великодушни.
Въпрос 4
Вие сте притеснени Вие сте притеснена
Въпрос 5
Вие погрешно сте разбрали моите думи. Вие погрешно сте разбрала моите думи.
Въпрос 6
Госпожо, Вие сте прочели моята статия, нали? Госпожо, Вие сте прочела моята статия, нали?
Въпрос 7
Вие сте толкова мили, госпожо! Вие сте толкова милa, госпожо!
Въпрос 8
Вие сте получил колета, нали, господине? Вие сте получили колета, нали, господине?
Въпрос 9
Не сте се променили. Не сте се променил.
Въпрос 10
Вие сте подготвила чудесен спектакъл! Вие сте подготвили чудесен спектакъл!
Въпрос 11
Иванова, Вие сте представени за голямата награда. Иванова, Вие сте представена за голямата награда.
Въпрос 12
Иванов, Вие сте представен за голямата награда. Иванов, Вие сте представени за голямата награда.
Въпрос 13
Пеева, Вие сте прекрасна. Пеева, Вие сте прекрасни.
Въпрос 14
Ненкова, Вие сте събрала най-много точки. Ненкова, Вие сте събрали най-много точки.
Въпрос 15
Петкова, Вие сте подготвили чудесен доклад. Петкова, Вие сте подготвила чудесен доклад.