Сложно изречение - онлайн игра

Здравейте, сайтът www.ocenka-bel.com представя играта СЛОЖНО ИЗРЕЧЕНИЕ. Бутоните в нашата игра са четири: просто изречение, сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение. Това са възможните опции за всяко изречение пред вас. Изреченията са подбрани от българската литературна класика.

Като допълнителна задача към играта можете да посочите от кое произведение на известен български писател е съответното изречение. Посочвайки произведението и автора, ще проверите и знанията за родната литературна класика.

Докато играем, ще учим. Всички ние винаги ще има какво ново да научим. Картинките към въпроса по своеобразен начин насочват към отговора. Желаем Ви успех!


Вижте повече информация за играта и как да играете: