Слято, полуслято и разделено писане - онлайн игра

Бутоните в играта са три, защото възможните опции за дадените думи съответно са три – слято, полуслято и разделно писане. Изберете правилния отговор. На практика играта е тест с три възможни отговора и картинки към всеки въпрос.

Докато играем, ще учим. Всички ние винаги ще има какво ново да научим. Картинките към въпроса по своеобразен начин насочват към отговора. Желаем Ви успех!

Вижте повече информация за играта и как да играете: