Морфемен разбор

Бутоните в играта са шест, защото възможните опции за дадените думи съответно са шест - корен, представка, наставка, окончание, определителен член, съединителна морфема. Изберете правилния отговор. На практика играта е тест с шест възможни отговора и картинки към всеки въпрос.

Открийте въпроса при бутоните с възможни отговори!

Докато играем, ще учим. Всички ние винаги ще има какво ново да научим. Желаем Ви успех!

Вижте повече информация за играта и как да играете: